nieuws

Milieukeur voor verven

bouwbreed

De meest recente produktgroep waarvoor de Stichting Milieukeur eisen heeft vastgesteld is ‘Muurverven en overige verven’. Uit onderzoek waarin de produktgroep ‘van de wieg tot het graf’ is geanalyseerd, blijkt dat de milieubelasting van verf voornamelijk wordt bepaald door drie factoren: de benodigde hoeveelheid verf per m2 , het gehalte oplosmiddelen en het gehalte titaandioxyde in de verf. Daarnaast zijn de overige componenten in de verf en de verpakking van belang.

Om voor een milieukeur in aanmerking te komen is een limiet gesteld aan het gehalte vluchtige organische stoffen.

De titaandioxyde moet afkomstig zijn van producenten die zich houden aan de EGrichtlijnen. Voor de eisen met betrekking tot de benodigde hoeveelheid verf is aangeslo ten bij de kwaliteitseisen van de branchevereniging VVVF.

In de milieukeur zijn verder eisen opgenomen met betrekking tot zware metalen, aromaten, gehalogeneerde en toxische componenten. In de praktijk betekent het dat er op de verpakking geen gevarensymbolen mogen voorkomen, behalve ‘ontvlambaar’.

De verpakking van muurverven mag ten slotte geen pvc of vinylideenchloride bevatten. Omdat andere verpakkingen nauwelijks in de handel zijn, worden geen eisen gesteld aan overige verven die in blik worden verkocht.

Voor de verlening van de milieukeur heeft de Stichting Milieukeur een licentie-overeenkomst afgesloten met de Stichting Konsumentenkeurmerk in Voorburg en met SGS European Quality Certification Institute in Spijkenisse.

Reageer op dit artikel