nieuws

Grenscorrectie Eindhoven en Veldhoven rond

bouwbreed

De colleges van Eindhoven en Veldhoven hebben overeenstemming bereikt over een grenscorrectie tussen beide gemeenten. Dat betekent dat het toekomstige woongebied Meerhoven, het vliegveld Eindhoven Airport en een bedrijventerrein met ingang van volgend jaar Eindhovens grondgebied worden. Beide gemeenteraden moeten er zich overigens nog over uitspreken.

Eindhoven kampt met een ernstig gebrek aan bouwgrond voor woningen. In Meerhoven ke de komende jaren 6000 huizen worden gebouwd.

De grenscorrectie is financieel nadelig voor Veldhoven, onder meer omdat de uitkering uit het gemeentefonds lager wordt. Eindhoven is bereid Veldhoven daarvoor een compensatie te geven van f. 2,3 miljoen.

Reageer op dit artikel