nieuws

Geplande sloop Brussels herenhuis nog niet zeker

bouwbreed

De regering van de Duitse deelstaat Beieren blijkt zich alle opwinding over de geplande sloop van een waardevol herenhuis in de Brusselse Clovisstraat (nr. 20) om daar een nieuw gebouw neer te zetten voor haar vertegenwoordiging bij de EG toch te hebben aangetrokken.

De Beierse ‘Europaminister’ Thomas Goppel, die aanvankelijk beweerd had dat het huis een krot was dat naar ‘Schweine stonk, heeft zijn woorden ingeslikt en stuurt nu drie experts om het gebouw grondig te onderzoeken. Zij moeten dan snel een advies opstellen waarna de Beierse regering op 7 september zal beslissen of het huis al dan niet wordt gesloopt of gerenoveerd.

Slopen en nieuwbouw kost f. 4 miljoen, renoveren een f. 0,5 miljoen. Zelf voelt Goppel nu het meest voor een compromis, al was het alleen al om alle beroering in Brussel en Duitsland tot bedaren te brengen. ‘Huizen tegen de grond smijten behoort niet tot de Beierse cultuur’, zo tapte Goppel thans uit een heel ander vaatje. Als de experts er ook zo over denken als Goppel komt er een renovatie van het herenhuis plus van de aanpalende woning.

Maar als de experts concluderen dat afbraak en nieuwbouw de voorkeur moeten hebben, ke we moeilijk anders, zo verklaarde een vertegenwoordiger van het Bundesland Beieren.

Reageer op dit artikel