nieuws

Congres over verbetering particulier woningbezit

bouwbreed Premium

Op woensdag 15 september wordt in het Barbizon Palace congres Centrum te Amsterdam de werkconferentie ‘Verbetering Particuliere Woningvoorraad’ gehouden.

Op dit moment verkeren zon 500000 particuliere woningen in min of meer slechte staat.

De rijksoverheid trekt zich in toenemende mate van dit terrein terug, zodat de verantwoordelijkheid voor de verbetering van de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad op het bordje komt te liggen van de gemeenten.

De bijeenkomst staat in het teken van de vraag hoe een gemeente tewerk moet gaan om te bereiken dat particuliere woningeigenaren meer gaan investeren in hun bezit.

Het ochtendprogramma van de conferentie (aanvang negen uur) omvat een lezingenprogramma, waarbij het gaat om themas als de strategische analyse van de woningvoorraad, het subsidie-op-termijnsysteem, specifieke financieringsprodukten als beleidsinstrumenten, mogelijkheden voor een particulier waarborgfonds en het ‘meebetalen’ van de fiscus aan womingverbetering.

’s Middags worden er drie workshops gehouden, over particuliere verhuur, eigenaars-bewoners, en een kwaliteitsbeleid voor de woningvoorraad.

De dag is georganiseerd door nv Bank Nederlandse Gemeenten, Bouwcentrum Advies BV, Consult, Adviesgroep Bouwen en Wonen, en de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Voor meer informatie en aanmelding kan men zich wenden tot Rostra Congrescommunicatie, de heer G.C. Buijze, telefoon: 070-3648703.

Reageer op dit artikel