nieuws

Brabantse polder belangrijk voor ontwikkeling van Biesbosch

bouwbreed

De Brabantse polder De Noordwaard in de gemeente Werkendam is van groot belang voor maximale ontplooiing van de Biesbosch tot zoetwatergetijdengebied. Daarom moeten ter plaatse tal van beheersmaatregelen worden getroffen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant, dat staatssecretaris Gabor en de Brabantse gedeputeerde De Geus hebben ondertekend.

De polder ligt tussen de Brabantse Biesbosch en de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch en betreft een aaneengesloten landbouwgebied van 600 ha.

Dat komt straks volledig buitendijks te liggen, waardoor ook hier een getijdengebied ontstaat met open water, slikken, gorzen en wilgenvloedbossen. Daarnaast worden er voorzieningen aangelegd voor natuurgerichte landrecreatie.

Met het aankopen van delen van het gebied en de inrichtings- en beheersmaatregelen is de komende tien jaar een bedrag gemoeid van f. 33 miljoen.

Overigens is de verwachting dat tijdens de herinrichting een grote hoeveelheid klei beschikbaar komt die kan worden verkocht voor de aanleg van dijken. Dat levert maximaal f. 25 miljoen op.

Reageer op dit artikel