nieuws

Bouwbond-CNV tegen afschaffen minimumloon

bouwbreed

De voordelen, die worden aangevoerd als het minimumloon wordt afgeschaft, berusten op ‘wishful thinking’. Dat is de mening van de hout- en bouwbond van het CNV, die het kabinet oproept het ILOverdrag, waarin een wettelijk minimumloon is geregeld, niet op te zeggen.

Niet alleen schept afschaffing van het mimimloon onzekerheid bij werknemers die niet onder een cao vallen, bovendien zal het in de bouw niet tot meer werkgelegenheid leiden, zo geeft voorzitter Fr. van der Meulen als zijn mening.

Het scheppen van werkgelegenheid is een belangrijke doelstelling, maar uit diverse onderzoeken is gebleken dat verlaging van het minimumloon niet tot meer werkgelegenheid leidt.

In de hout- en bouwnijverheid is bovendien de toename van de werkgelegenheid vooral afhankelijk van de mate van investeringen.

Van der Meulen keert zich met zijn visie over het handhaven van het minimumloon overigens tegen zijn vakcentrale, die wel wat in afschaffing ziet.

Van der Meulen noemt een wettelijke regeling van het minimumloon een uiting van beschaving.

Reageer op dit artikel