nieuws

Bollenstreek in de knel door woningbouw

bouwbreed

De bollenstreek alsmede de nationale bloemententoonstelling Keukenhof worden in hun voortbestaan bedreigd als aan de oprukkende verstedelijking geen halt wordt toegeroepen. Keukenhof begroet jaarlijks bijna een miljoen bezoekers, waarvan tweederde uit het buitenland afkomstig. Als er niets wordt gedaan gaat Nederland het bollentoerisme missen, dat een jaarlijkse economische waarde kent van tenminste f. 200 miljoen.

Dat valt op te maken uit een onderzoek van Klynveld Management Consultants, die in opdracht van Keukenhof een rapport opstelde, dat woensdag werd overhandigd aan commissaris der koningin S. Patijn van Zuid-Holland.

Die onderschreef de conclusies ervan en memoreerde tegelijkertijd het dilemma waarvoor telers komen te staan wanneer die om uiteenlopende reden met hun werk willen stoppen.

‘Het is wel erg verleidelijk grond aan makelaars of projectontwikkelaars te verkopen als blijkt dat de m2-prijs het vijfvoudige bedraagt van die voor de teelt van bloembollen’, aldus Patijn.

De commissaris wees de gemeenten in de bollenstreek, waaronder o.a. Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, aan als eerst-verantwoordelijken voor een goede mix van bestemmingen.

Alle gemeenten in de Bollenstreek hebben een teveel aan woningbouwplannen en willen nieuwe bouwlocaties ontsluiten. Zij zullen in bestemmingsplannen nog stringenter dan tot nog toe aan moeten geven waar nog bebouwing kan worden toegestaan en waar niet.

Als gemeentebesturen geen keuzes willen of ke maken, zullen provinciale staten dat doen. Na het streekplan Zuid-Holland Oost zal nog dit jaar het streekplan voor het westen van de provincie door de staten worden vastgesteld. Daarin zullen om de bollenstreekgemeenten cirkels worden getrokken, waar buiten het absoluut verboden wordt te bouwen. ‘Die bebouwingsgrenzen worden keihard’, aldus Patijn, ‘de boel gaat echt op slot.’

Volgens hem zouden veel moeilijkheden ke worden voorkomen als het grondgebied van het militaire vliegveld Valkenburg voor woningbouw beschikbaar zou komen, maar het ministerie van Defensie heeft laten weten geen afstand van Valkenburg te willen doen ondanks het feit dat Soesterberg door het terugtrekken van de Amerikanen zou ke worden benut.

Overigens wordt er in de Haarlemmermeerpolder, die onder de jurisdictie van de provincie Noord-Holland valt, voor een mogelijke uitbreiding van de bollenteelt ruimte in het zuiden gereserveerd. Het noordelijk deel van de polder blijft gereserveerd voor Schiphol-gebonden activiteiten.

Volgens de commissaris mag wat de luchthaven betreft uitbreiding worden verwacht door aanleg van een vijfde baan en een te bouwen nieuw stationscomplex aan de westzijde van rijksweg A4.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels