nieuws

Bescheiden monografie Evert van Linge

bouwbreed Premium

Architect Evert van Linge (1895-1964) genoot vooral bekendheid om enkele ontwerpen in de trant van de Amsterdamse School. Maar vergeten was, dat een veel moderner ontwerp voor het paleis van de Volkenbond in Geneve in de jaren twintig een tweede prijs behaalde.

In samenwerking met de Stichting Moderne Architectuur Groningen en de Kring architecten van de BNA in Groningen wordt een reeks monografieen van Groningse ontwerpers opgezet. Na een lijvig boek over S.J. Bouma, een tijdgenoot van Van Linge, is dit het tweede deel.

Voor zijn eigen huis, compleet met ‘teekenzolder’ en privewerkruimte, werkte Evert van Linge met aan de Amsterdamse School ontleende baksteenarchitectuur met gebogen gevelvlakken. Maar in het boekje treft men ook zakelijker georienteerde ontwerpen aan, soms met herinneringen aan Frank Lloyd Wright en regionale invloeden.

In 1927 stuurde Van Lingen een ontwerp in voor de Volkenbond in Geneve, een in de geschiedenis van de recente bouwkunst zeer omstreden prijsvraag met een beroemd geworden inzending van Le Corbusier en zijn neef Jeanneret (waarbij de Fransman zich er niet voor schaamde de jury voortijdig op zijn ontwerp te attenderen) en ook de Nederlandse architect H.Th. Wijdeveld. Le Corbusier kreeg een van de eerste prijzen, de twee Nederlanders kregen ieder een van tweede prijzen.

In het boekje is het ontwerp van Evert van Linge in kleur gereproduceerd, met een toelichting op prijsvraag en het Groninger ontwerp. Maar het boekje neemt de algemene indruk van enkele incidentele regionale hoogtepunten in de architectuur niet weg. De tekst is soms wat naief geschreven en had een betere bewerking verdiend.

Maar zeker voor de noordelijke regios is het interessant dat het werk van deze architect weer eens wordt belicht en Evert van Linge recht doet met een realistischer beeld van zijn werk, waarvan in het boekje de belangrijkste voorbeelden zijn beschreven in de context van tijd en plaats.

Corien Ligtenberg: ‘Evert van Linge, architect’. Uitgave: Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten, Groningen 1993.

Formaat: 22 x 22 cm, 72 blz.

ISBN: 90 6243 122 4. Prijs: (ingenaaid) f28.

Reageer op dit artikel