nieuws

Beleggingsresultaat VIB verbetert zich marginaal

bouwbreed Premium

Het totale beleggingsresultaat van onroerend-goedbedrijf VIB is in het eerste halfjaar gestegen van f. 22,9 miljoen naar f. 24,5 miljoen. Het resultaat kon onder meer stijgen door een lager negatief indirect beleggingsresultaat (het af- of opwaarderen van panden en valutaire mee- of tegenvallers). Het indirect resultaat kwam uit op een minus van f. 30,7 miljoen tegenover een minus van f. 36,9 miljoen in de eerste zes maanden van 1992.

VIB heeft 43 procent van zijn vermogen belegd in Nederland. De waarde van de gebouwen hier was nagenoeg on veranderd. In de Verenigde Staten, waar zich 17 procent van het vastgoed bevindt, werden de panden 6,6 procent minder waard en in Frankrijk (20 procent van de portefeuille) vond een afwaardering van 2,6 procent plaats. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen steeg de waarde van de gebouwen door het aantrekken van de economie met 5,9 procent.

Voor het lopende jaar moet rekening worden gehouden met een daling van het directe beleggingsresultaat per aandeel met 7,5 tot 10 procent.

Ook wordt een verdere ‘beperkte afwaardering van de vastgoedportefeuille verwacht.

Reageer op dit artikel