nieuws

‘Asbesthoudende cvketels niet vervangen’

bouwbreed Premium

‘Berichten dat cv-ketels die asbest bevatten vroegtijdig moeten worden vervangen zijn voorbarig’. Dat vindt de Nationale Woningraad (NWR). De koepel van woningbouwverenigingen adviseert daarentegen wel met nadruk om bepaalde asbesthoudende materialen eenmalig te vervangen. Dat moet gebeuren conform een in overleg met het ministerie van Sociale Zaken overeengekomen uniforme werkmethode.

Volgens de NWR komen in moederhaarden en cv-ketels twee soorten asbesthoudend materiaal voor: ‘Het meest riskante is het asbesthoudende koord dat als afdichting is gebruikt. Dit kent gewoonlijk een hoog percentage slechtgebonden asbest. Tijdens het gebruik van de verwarmingsapparatuur is er echter geen enkel risico dat daardoor asbestvezels vrijkomen. Alleen bij het demonteren van de haard of ketelonderdelen tijdens bijvoorbeeld een inspectie of schoonmaakbeurt van de ketel ke asbestvezels vrijkomen.’

De NWR wijst er op dat de asbesthoudende afdichting gebruikt is in haarden en ketels die voor medio 1983 zijn gefabriceerd. Na die datum zijn asbestvrije afdichtingen toegepast.

‘We adviseren om het asbesthoudende afdichtingskoord eenmalig te vervangen door asbestvrij pakkingsmateriaal.

Daarna kan het onderhoud weer worden uitgevoerd zonder extra veiligheidsmaatregelen”, aldus de NWR.

In veel gevallen is onder de haard of de cv-ketel een asbesthoudende plaat aangebracht: ‘Deze is minder schadelijk omdat het asbest in kleinere hoeveelheden en bovendien in gebonden vorm aanwezig is. Bij het verwijderen van het asbesthoudende koord kan tegelijkertijd deze plaat vervanmgen worden. Hiervoor is een handig hulpmiddel ontwikkeld.’

Cao-verbod

Net als in de cao voor het bouwbedrijf bevat ook de cao voor woniongcorporaties een verbod op het be- en verwerken van asbest en/of asbesthoudende materialen. Het verwijderen van het asbesthoudende koord valt daar ook onder.

De met Sociale Zaken overeengekomen werkmethode maakt verwijdering echter mogelijk, met dien verstande dat het werk minstens een keer vooraf bij de Arbeidsinspectie moet zijn gemeld.

‘Dit betekent dat verwarmingsinstallatie- en schoonmaakbedrijven deze activiteiten tijdens het normale schoonmaak- en inspectiewerk aan de cv-ketels ke uitvoeren. Er zijn dus geen gespecialiseerde verwijderingsbedrijven en extra verwijderingsacties nodig. Hierdoor ke de extra kosten beperkt blijven tot f. 100 a f. 150 per object’, stelt de NWR vast.

De werkmethode is verkrijgbaar bij de NWR.

Reageer op dit artikel