nieuws

Prijs bouwgrond Berlijn neemt af

bouwbreed Premium

De prijzen voor bouwgrond in Berlijn maken een geleidelijke daling door. De reden daarvoor ligt in het feit dat (zakelijke) bouwwerken op te dure grond niet te verhuren en als gevolg daarvan niet te financieren zijn.

De grondprijs zal vooralsnog niet spectaculair dalen. Wel zullen de prijsontwikkelingen tot verliezen leiden bij investeerders en in enkele gevallen zelfs faillissementen van speculanten veroorzaken.

In 1991 ging een vierkante meter bouwgrond op een goede locatie nog voor DM32000 van de hand; vorig jaar zakte die prijs tot om en nabij DM25000. In 1991 liep de prijs voor een vierkante meter bouwgrond op een A-locatie op tot DM40000. Als reactie daarop wilden investeerders hoge gebouwen realiseren maar kwamen met die plannen in conflict met het Berlijnse bouwhoogtebesluit.

Tien jaar

In dat jaar gingen speculanten nog uit van huren van DM80 tot DM100 per vierkante meter. Naar verluidt is het in de regio Berlijn op dit moment echter nauwelijks mogelijk een vierkante meter kantoorruimte op een A-locatie voor meer dan DM60 te verhuren. De totale kosten worden doorgaans over een periode van tien jaar met de huur verrekend.

Een redelijke winst ontstaat pas dan wanneer de kosten voor de bouwgrond niet meer dan 50 procent van de totale kosten belopen. Bij een vierkantemeterprijs van pakweg DM20000 duurt het naar verluidt beduidend langer dan tien jaar om de kosten terug te verdienen. Een niet onaanzienlijk aantal investeerders probeert nu grond of bouwplannen door te verkopen aan derden.

Koopwoningen

Een andere mogelijkheid om uit de kosten te komen ligt in de omvorming van kantoorruimte in koopwoningen.

Daaraan bestaat naar verluidt een grote behoefte. Ongeveer 10 procent van het woningbestand valt onder de categorie koopwoning. Berlijn blijft daarmee ver onder het percentage van andere grote Duitse steden.

Momenteel komt Berlijn zon 200000 woningen tekort wat in 2010 zal zijn opgelopen tot 450000.

De prijs van een koopwoning ligt in Berlijn op een hoog niveau. Desondanks gelden ook voor de topapartementen prijsgrenzen die het nagenoeg onmogelijk maken de (te hoge) kosten van bouwgrond volledig te verrekenen met de woningprijs. Een vierkante meter woonruimte mag maximaal DM7500 kosten.

Reageer op dit artikel