nieuws

Particulieren openen vastgoedbeurs Moskou

bouwbreed

Zeven particulieren hebben in Moskou de Centrale Vastgoed Beurs opgericht. Het is de eerste voorziening in zijn soort in de Russische hoofdstad. De CVB wil het beginsel van particulier eigendom onder de Moskovieten verbreiden. Waardering De CVB maakte inmiddels een begin met de waardering van het vastgoed in Moskou. De prijs van een appartement hangt onder meer samen met het bouwmateriaal. Woningen in gebouwen uit baksteen kosten het meest; appartementen in gebouwen uit voorgefabriceerde betondelen beduidend minder. Een rol speelt verder de afstand tot vervuilende bedrijven en de nabijheid van het stadscentrum waardoor de waarde toeneemt naarmate er meer winkels komen. Ook de aanwezigheid van een portier in een apartementenblok verhoogt de prijs. De aanwezigheid van eigen voorzieningen als een toilet en een keuken laat de prijs stijgen. Een dergelijke functionaris houdt het straatgeweld buiten dat Moskou nogal eens teistert. Een vierkante meter van een in redelijke staat verkerende gemiddelde woning kost om en nabij f. 660. De gemiddelde Russische woning beslaat tien tot vijftien vierkante meter. Een vierkante meter flatruimte op een toplocatie vergt pakweg f. 6000. Ondanks de leemte in de wet blijken buitenlanders al volop onroerend goed aan te schaffen. Het blijft daarmee onduidelijk wat kopers nu precies verwerven. Die kopers zijn vooral staats- en particuliere bedrijven en buitenlanders. Beperkingen doen zich naar verluidt nauwelijks voor. Russische staatsburgers mogen in elke gewenste omvang kopen en het gekochte tegen elke prijs doorverhuren. De prijzen voor onderverhuur zijn astronomisch omdat buitenlanders vooralsnog nauwelijks een onderkomen ke vinden. De handel in flatwoningen gebeurt vooral op veilingen. De eerste waar buitenlanders terechtkonden, vond in 1992 plaats. Verhandeld werd alleen het recht om voor langere tijd in een flat te wonen. Per vierkante meter beliep de prijs zon f. 500 per jaar tegen betaling van vijf jaar huur. Langdurig gebruik van een flat van vijftig vierkante meter komt op ruim f. 125000 per jaar. Daarbij komen nog uitgaven voor renovatie omdat de meeste flats die buitenlanders krijgen aangeboden in slechte staat verkeren. Onderverhuur kan deze kosten in belangrijke mate compenseren. Aannemers Buitenlanders ke ook eigenaar worden van panden in de binnenstad van Moskou. Die moet men dan zelf renoveren. Wanneer buitenlandse aannemers dit werk uitvoeren krijgen ze na oplevering de eigendomsrechten. Diezelfde rechten krijgen aannemers ook na het afbouwen van kantoren, scholen en openbare gebouwen; werken die de gemeente Moskou als gevolg van ontbrekende middelen niet zelf kan uitvoeren. In Rusland bestaat een aanzienlijke belangstelling voor snelbouwsystemen die het woningtekort ke verminderen. Bijvoorbeeld Nederlandse aannemers die zich op dat terrein willen begeven ke daarvoor subsidie vragen bij onder meer de Europese Commssie en de Nederlandse overheid. Een bouwbedrijf dat concrete voorstellen wil doen dient deze met de desbetreffende gemeente te bespreken. Vooralsnog blijkt in de praktijk dat het met de spreekwoordelijke traagheid van het Russische bestuur doorgaans beduidend meevalt. De activiteiten in de kantoorsector doen vermoeden dat binnen enkele jaren de huidige hoge huurprijzen teruglopen naar doorsneevergoedingen. De werken komen tot op heden neer op renovaties van bestaande panden. Kansen voor de aannemerij doen zich verder voor in de bouw van zogeheten dajtsjas; de tweede- of vakantiewoning op het platteland. Russen en buitenlanders woningen en percelen kopen onder de voorwaarde dat het verworvene uitsluitend een vakantiebestemming dient. Hier doet zich de paradox voor dat grond te koop is terwijl het Russische parlement het grondeigendom nog niet wettelijk regelde.

Particulier woningbezit is volgens de Russische wet nog steeds illegaal, maar wint vooral bij jongere inwoners aan populariteit. Die zien een investering in baksteen en cement als een middel om de inflatie het hoofd te bieden. Investering in een eigen woning betekent ook de mogelijkheid te ontsnappen aan een onderkomen in een communale woning. Russische burgers ke momenteel woonruimterechten kopen. Die gelden levenslang. Buitenlanders ke woonruimterechten voor maximaal 49 jaar kopen. Woningen ke evenwel niet door middel van een testament worden overgedragen terwijl grond het eigendom van de staat blijft. De CVB gaat ervan uit dat over pakweg een jaar alle beperkingen inzake eigendom zijn verdwenen.

Reageer op dit artikel