nieuws

Ook medezeggenschap in samenwerkingsverbanden

bouwbreed

Samenwerkingsverbanden, zoals die in de bouw door groepen werkgevers zijn opgezet om leerlingen tijdens hun studie een zo breed mogelijke praktijkervaring te laten doen, dienen een vorm van medezeggenschap in te voeren, vergelijkbaar met een ondernemingsraad.

Sociale Zaken Gerrit van Oosten Dat heeft de Sociaal Economische Raad besloten. Die kwam tot deze beschikking nadat de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid te Breda om een ontheffing voor het oprichten van een ondernemingsraad had verzocht.

De uitspraak van de SER heeft gevolgen voor alle samenwerkingsverbanden. Dat meldt de bouw- en houtbond FNV, die tegen het verzoek tot ontheffing van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad bezwaar had aangetekend.

Ondernemingsraad

De SER oordeelt in zijn beschikking dat toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden in samenwerkingsverbanden niet goed mogelijk is, maar dat leerlingen niet van medezeggenschap verstoken mogen blijven. Die medezeggenschap moet gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden van een ondernemingsraad.

De bouwnijverheid kent ongeveer 150 van die samenwerkingsverbanden, waar enige duizenden leerlingen werken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels