nieuws

Nieuwe regeling energiebesparing subsidies

bouwbreed

Er is een nieuwe versie Subsidieregelingen Energiebesparing verschenen. Twee organisaties zijn aan het po toegevoegd, namelijk Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu BV) te Sittard en VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) te Zoetermeer.

Visie

Daarmee brengen deze instellingen hun visie in voor wat betreft het brede veld van subsidieregelingen. Er is echter maar een. Ten tijde dat de nieuwste evaluatie gepresenteert is, is ze vlak daarop achterhaald door de te ontwikkelingen in juni. Dat be treft de subsidiestop op HR (Hoogrendement)- ketels en op ketels die voldoen aan de SVnorm Schonere Verbranding.

Kortom er worden geen subsidies meer verstrekt op nieuwe ketels voor huishoudelijk gebruik. Verder zijn de subsidieregelingen voor veel energiebesparende investeringen nog van kracht. Mederwerkers aan het overzicht van de belangrijkste (subsidie)regelingen zijn: Rockwool te Roermond, Novem, VNI en het Centrum voor energiebesparing en schone technologie te Delft. De losbladige uitgave van 40 paginas voor ringband, is bij de voornoemde bedrijven of instellingen aan te vragen.

Reageer op dit artikel