nieuws

Kruipruimte school wordt gevuld met schuimbeton

bouwbreed

De kruipruimte van basisschool ‘De Ark’ te Zaltbommel wordt gevuld met schuimbeton. Het feit dat het water van de Waal nu en dan de kruipruimte bereikt is geen belemmering. Het vullen met schuimbeton is een van de methoden om de veiligheid van de aangetaste betonvloer te waarborgen.

Het werk in Zaltbommel wordt uitgevoerd door Multicell te Linschoten. A.
Blom, technisch adviseur bij Multicell, legt uit dat er geen gevaar bestaat als
het water van de Waal de school bereikt. ‘Schuimbeton heeft een soortelijk
gewicht tussen 400 en 1600 kg/m3. Als het gewicht lager is dan ca. 1000 kg/m3
drijft schuimbeton uiteraard.

In Zaltbommel passen we schuimbeton met een gewicht van 500 kg/m3 toe’, aldus
Blom. ‘Maar het gaat om een totale hoogte van ca. 0,95 m., terwijl het water
niet hoger komt dan ca. 0,15 m. en tot 5 a 10 cm. in het beton dringt. Dat wil
zeggen, dat het soortelijk gewicht van schuimbeton en water varieert van 500 tot
700 kg/m3 en de opwaartse druk altijd lager blijft dan het totale gewicht van
het schuimbeton.

In het geval van de school in Zaltbommel is er dus geen risico van
opdrijving.”

Geen inklinking

Ook stelt Blom dat er geen gevaar bestaat op inklinking van de grond onder
het schuimbeton. ‘Er heeft al zo vaak water in de kruipruimte gestaan, dat de
bodem zich reeds volledig gezet heeft. Wel houden we het zandpakket onder de
kruipruimte zo nat mogelijk, voorafgaand aan het aanbrengen van het schuimbeton.
Dat heeft echter een andere reden.

Het moet voorkomen dat er teveel vocht aan het verse beton onttrokken wordt.
De cellen zouden daardoor ‘inklappen’ voordat het cement voldoende verhard is.”

Betonschade

De vloer van de basisschool is van het type ‘Kwaaitaal’ en vertoont ernstige
betonschade. Volgens een onderzoek van advies- en ingenieursbureau Tielemans BV
te Eindhoven is het vullen van de kruipruimte met schuimbeton de goedkoopste
methode om te voorkomen, dat de vloer kan bezwijken. Bij een school in Eindhoven
ging het om ca. f. 100 per m2.

De methode met het naspannen van kabels in parabolische vorm onder de
vloerelementen is driemaal zo duur. Tielemans heeft het repareren met mortel of
aanbrengen van houten onderslagbalken niet onderzocht. Het duurst is het
vervangen van de vloer.

Bij de keuze voor een bepaalde methode speelt een rol of de kruipruimte
toegankelijk moet blijven. Ook maakt het uit hoe de vloervelden liggen. In
Zaltbommel is de gehele kruipruimte via boringen in de buitengevel te vullen met
schuimbeton. De aktiviteiten in het gebouw hoeven dan niet onderbroken te
worden. Het afpersen (tot ca. 5 cm. boven de onderzijde van de
‘Kwaaitaal’elementen) geschiedt van buitenaf. Als er veel leidingen door de
kruipruimte lopen kan dat een extra kostenpost zijn.

Ze moeten worden verlegd, of omwikkeld in verband met de vrije expansie. Ook
kan het verstandig zijn de riolering te voorzien van extra
ontstoppingsmogelijkheden.

Specialisme

Het aanbrengen van schuimbeton is specialistenwerk. Multicell is zon
gespecialiseerd bedrijf, een vennootschap onder firma van onder andere KWS
West-Noord, dochter van de Koninklijke Volker Stevin te Rotterdam. In Zaltbommel
treedt Multicell op als onderaannemer. Hoofdaannemer van de renovatie van
basisschool ‘De Ark’ is Bouwbedrijf Van der Donk.

In verband met de krimp en de verwerkbaarheid (de cellen mogen niet
‘platgedrukt’ worden, zij vormen het ‘virtuele grind’) wordt het schuimbeton in
Zaltbommel in drie fasen aangebracht, twee lagen van elk 0,40 m. en een laag van
ca. 0,25 m., met tussentijden van zes weken. Er wordt gebruik gemaakt van schuim
op basis van proteine, omdat daarmee een grotere eindsterkte wordt bereikt dan
met synthetisch blaasmiddel. Pas vlak voor het aanbrengen worden het schuim en
het beton gemengd volgens de continue methode.

Schuimbeton is een relatief nieuw materiaal met wellicht nog onbekende
mogelijkheden. Het wordt reeds gebruikt voor de stabilisatie van wegen en
vloeren. ‘Nadelen zijn de lage buigtreksterkte en geringe slijtvastheid’, aldus
Blom.

‘Ook de vochtopname kan een probleem zijn. Als men schuimbeton wil wapenen,
moet het met kunststof of gegalvaniseerde wapening.’

Reageer op dit artikel