nieuws

Ieren keren Engeland massaal rug toe

bouwbreed

De Ierse gemeenschap in Engeland die voor vele jaren de Britse bouwnijverheid grote ondersteuning heeft gegeven, is in de afgelopen tweeeneenhalf jaar met ruim 30% ingekrompen.

Uit een recente studie van de algemene vakbondsorganisatie GMB, gebaseerd op cijfers in het door de overheid uitgegeven ‘Labour Force Survey’ is duidelijk geworden dat als gevolg van de langdurige recessie in Engeland een belangrijk deel van de geschoolde werklieden noodgedwongen het land heeft moeten verlaten.

De vakbondsorganisatie vreest nu dat, wanneer de ecconomie in Engeland weer mocht aantrekken, en daarmee ook de activiteiten in de bouwnijverheid zullen toenemen, er een dramatisch tekort zal zijn aan vakbekwame mensen. Het aantal in Engeland woonachtige Ieren daalde tussen april 1990 en november 1992 van 640613 tot 460721. Het aantal direct werkzame Ieren verminderde met een vergelijkbaar percentage van 325097 tot 231130.

GMB regionaal secretaris Paul Genny, zei deze trend met bezorgdheid te volgen. ‘Hele gezinnen verlaten het land om zich weer in eigen land of elders te vestigen. We verliezen goed geschoolde mensen die nooit meer zullen terugkeren.’

De bouwindustrie in Ierland is een van de snelst groeiende in Europa. Verwacht wordt een toename in bouwactiviteiten tussen 1992 en 19994 van 10,4%. Die van Engeland zou slechts met 0,3% stijgen.

Reageer op dit artikel