nieuws

Gorinchem krijgt lang verwacht geluidsscherm

bouwbreed

Rijkswaterstaat Zuid-Holland legt langs de A27 nabij Gorinchem een geluidsscherm aan met een lengte van 740 meter en een hoogte van vijf meter. Het scherm moet de geluidsoverlast beperken voor de woningen in de Gildewijk van Gorinchem. Reeds rond het eind van de jaren zestig werd de aanleg van geluidsafscherming bepleit. Deze zou toen in elk geval aan de westzijde van de Gildewijk moeten komen. In de jaren zeventig deed echter de verwachting de ronde dat de overlast zou worden beperkt door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising met de A15. De A27 zou worden verlegd naar een nieuw en hooggelegen dijklichaam. Het verkeerslawaai bleef echter bestaan door weerkaatsing via de flatgebouwen langs de A27. In 1985 en 1986 vonden metingen plaats die in 1987 resulteerden in het aanzeggen van maatregelen. In de uitvoering trad vertraging op als gevolg van langdurende besluitvorming bij VROM.

Het initiatief hiervoor komt van het ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel