nieuws

Flevoland zorgelijk over sociale bouwprogramma

bouwbreed

Vervolg van pag. 1 Voor de midden- en hogere inkomens zijn er naast de mogelijkheden in de bestaande woningvoorraad volop kansen in de nieuwbouw. Het door Flevoland te voeren beleid zal er op gericht zijn om in die gemeenten met een grote betaalbare woningvoorraad bij nieuwbouw het accent te leggen op de bouw van duurdere woningen.

Overigens is de provincie niet van plan om zonder slag of stoot de goedkopere nieuwbouwwoningen te vergeten.

‘Slechts met bijzondere inspanning van alle betrokken partijen ke nog woningen worden gebouwd die voor de lagere inkomens financieel passend zijn. Ons beleid is er op gericht dergelijke inspanningen aan te moedigen.’

In dit kader wordt nu ook op initiatief van de provincie Flevoland een onderzoek onder leiding van prof. H.J. Swets gehouden naar de haalbaarheid van goedkope woningen. Volgens een woordvoerster van de provincie is hierbij het uitgangspunt dat door de huurder cq koper op de afmetingen iets moet worden ingeleverd, maar dat daartegenover een kwalitatief en ook betaalbare woning staat. Het onderzoek waar naast de gemeente Almere ook woningcorporaties aan werken moet in september zijn afgerond.

Reageer op dit artikel