nieuws

Energieprestatienorm 1994 in Bouwbesluit

bouwbreed

De Energieprestatienorm wordt naar verwachting medio volgend jaar als wettelijke eis in het Bouwbesluit opgenomen en derhalve van kracht, aldus Holland Solar.

Dat betekent dat alle te bouwen en te renoveren woningen aan een gemaximeerd energieverbruik voor ruimte- en tapwaterverwarming moeten voldoen.

Dat betekent voorts een forse opsteker voor de passieve en actieve zonne-energiesystemen. Het heeft wel even geduurt sinds de oliecrisis in 1973, die de noodzaak van energiebesparing maar al te duidelijk heeft gemaakt.

Met de invoering van de energieprestatienorm wordt de bouwer volstrekt vrijgelaten in de wijze waarop hij onder het maximale energieverbruik blijft. Dat geeft hem de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende energiebesparende systemen. Hij kan kiezen voor meer isolatiemaatregelen of voor energiezuinige installaties. Hij kan gebruik maken van zonne-orientatie gekoppeld aan zonnenboiler- en zonnecollectorsystemen. Hij kan ook kiezen voor een combinatie daarvan. Als hij er maar voor zorgt dat het totale verbruik voor ruimte- en tapwaterverwarming onder de normwaarde blijft, alsus Holland Solar, de Nederlandse vereniging voor toepassing van zonneenergiesystemen te Utrecht.

Als gevolg van dit besluit worden de passieve- en actieve zonne-energiesystemen commercieel aantrekkelijke mogelijkheden. In sommige gevallen ke ze zelfs noodzaak worden. Bij veel renovatiepoen valt bijvoorbeeld niet meer veel met isolatie te bereiken.

Dat geldt vaak voor de eensteens woningen, waarbij buitengevelisolatie niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is. Ook bij bestaande utiliteitsgebouwen zijn de na-isolatiemogelijkheden vaak te beperkt.

Maar daar zijn vele andere mogelijkheden om het energieverbruik aanzienlijk terug te dringen, bijvoorbeeld door een beter gebruik te maken van energiebesparing op verlichting of door het toepassen van energiebesparende armaturen.

Verder valt er veel warmte terug te winnen uit koel- en airconditioningsystemen. Zonneenergiesystemen ke echter een goede aanvullende oplossing bieden.

De energieprestatienorm voor woningen en dergelijke is in opdracht van VROM door TNO-Bouw, met medewerking van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) ontwikkeld.

De ontwerpnorm NEN 5128, waarin de berekeningsmethode van het maximaal energieverbruik is opgenomen, is bij het NNI te Delft op te vragen.

Voor de utiliteitsbouw is een dergelijke norm voor ruimteverwarming, maar ook voor koeling en verlichting in voorbereiding. Het toepassen van zonne-energie zal hierop echter minder invloed hebben, zo verwacht Holland Solar.

Reageer op dit artikel