nieuws

Bouwpartners moeten meer samenwerken

bouwbreed

Bouwpartners -van architect tot onderaannemer- zullen meer en structureler moeten samenwerken om brede dienstenpakketten en/of totaalprodukten te ke aanbieden. Dat kan door verschillende disciplines in een bedrijf te integreren of door de vorming van strategische netwerken van op zich zelfstandige ondernemingen.

Dat concludeert de Adviesraad voor het Technologiebeleid in de Bouwnijverheid (ARTB) in het rapport ‘Bouwvisie 2010’

waarvan het eerste exemplaar officieel werd uitgereikt aan minister Alders.

Het rapport geeft een beeld van Nederland en de bouw in het jaar 2010. Bij de opstelling ervan werd uitgegaan van twee vragen: voor welke maatschappelijke problemen anno 2010 kan de bouw door middel van technologische innovaties oplossingen bieden en welke ontwikkelingen moeten nu` in gang gezet worden om een gewenste situatie anno 2010 te bereiken of juist een ongewenste situatie tegen te gaan?

De ARTB stelt vast dat kleine en middelgrote uitvoerende bouw- en installatiebedrijven, architectenbureaus en raadgevende ingenieursbureaus het zich in het jaar 2010 niet zullen ke permitteren zich als alleskunners te profileren.

Drie typen

Hetgeen inhoudt dat er drie typen bedrijven zullen ontstaan. ‘De eerste groep omvat kleine bedrijven die de huidige ambachtelijke praktijk voortzetten. Zij blijven een aanzienlijke markt houden in de kleine particuliere bouw, het onderhoud en de renovatie’, meent de ARTB. De tweede groep betreft kleine en middelgrote bedrijven die zich sterk specialiseren: ‘Zij richten zich op specifieke marktsegmenten of vakgebieden en zullen in het laatste geval vooral als onderaannemer van de grote bedrijven optreden.’

De derde groep omvat de grote bedrijven die veel disciplines in de eigen gelederen integreren en totaalprodukten leveren: ‘Zij zullen zich richten op de beheersing van het totale bouwproces van programma van eisen tot en met beheer en sloop. deze bedrijven zullen zich meer ontwikkelen in de richting van kenniscentra dan in de richting van aanbieders van capaciteit. Het uitvoerende werk op de bouwplaats zullen zij uitbesteden aan gespecialiseerde, kleine en middelgrote bedrijven.’

De ARTB voorziet ook een verdergaande industrialisatie van het bouwproces. ‘Een steeds groter deel van de toegevoegde waarde van het bouwprodukt zal door de toeleveringsindustrie in de fabriek worden geleverd. De bouwplaats wordt in toenemende mate een assemblageplaats van geprefabriceerde elementen’, stelt ze vast.

Volgens de ARTB zal de markt in 2010 vooral vragen om totaalprodukten: ‘complete bouwwerken, inclusief ontwerp, uitvoering, financiering en eventueel ook beheer’.

Reageer op dit artikel