nieuws

Bouw extra cellen zeker ondanks bezuinigingen

bouwbreed

Naast alle bezuinigingen, waartoe de ministerraad dit weekeinde besloot, kreeg het plan om de komende twee jaren 2000 extra cellen te bouwen eveneens de goedkeuring van de dames en heren bestuurders.

Deze extra celruimte komt boven op de al voorziene uitbreiding in 1994 en 1995 met 1500 cellen.

Het kabinet besloot voor dit jaar nog een bezuiniging van f. 400 miljoen te realiseren en voor volgend jaar nog eens f. 700 miljoen te willen besparen.

Bij de afrondende besprekingen van het kabinet over de rijksbegroting voor volgend jaar zal in augustus worden bekeken hoe de werkloosheid, die zonder extra maatregelen volgend jaar tot een na-oorlogs record van bijna driekwart miljoen dreigt op te lopen, moet worden bestreden.

Om in ieder geval het bedrijfsleven meer ‘lucht’ te geven vindt het kabinet het noodzakelijk dat er volgend jaar geen loonsverhogingen worden toegekend. Er is zelfs al met een loonmaatregel gedreigd als dit wel zou gebeuren.

Des te opmerkelijker mag het worden genoemd dat de bestrijding van de criminaliteit de bezuinigingsnoodzaak kon ontlopen. Men stemde in met de bouw van 2000 extra cellen, waaraan alle ministers via een korting op hun begroting zullen mee betalen.

De bouwkosten zijn begroot op f. 450 miljoen, terwijl het beheer er van nog eens f. 200 miljoen per jaar zal vergen.

Zoals gesteld gaat het hier om extra cellencapaciteit. Er wordt namelijk in het kader van het zogenaamde JR 120 programma ook al aan een bouwprogramma gewerkt, dat een groot aantal justitiele inrichtingen, gerechtsgebouwen en politiebureaus omvat.

Het effect van dit programma zal onder meer zijn dat eind van dit jaar de cellencapaciteit op 9050 stuks zal zijn gebracht.

Lelystad

In het kader van dit JR 120 programma,waarin door de Rijksgebouwendienst wordt samengewerkt met Justitie, sloeg staatssecretaris Kosto vorige week in Lelystad de eer ste paal voor de bouw van een gevangenis in Lelystad. In deze door architect Hans Putter ontworpen koepgevangenis ke in totaal 408 gedetineerden worden gehuisvest.

Het ontwerp bestaat uit twee identieke koepelgebouwen met elk 192 cellen. In het tussengebied ligt een koepelgevangenis, waarin de extra beveiligde inrichting met 24 cellen wordt ondergebracht, bestemd voor zeer vluchtgevaarlijke gedetineerden.

Het bruto vloeroppervlak van de gevangenis bedraagt 32000m2. Voor de verwarming zal gebruik worden gemaakt van stadsverwarming in Lelystad.

Reageer op dit artikel