nieuws

Betonstraatstenen met zeegrind gecertificeerd

bouwbreed

Jonker Beton te Amsterdam heeft van Kiwa NV te Rijswijk het KOMO-certificaat ontvangen voor de produktie van betonstraatstenen. Het is het eerste certificaat voor uitsluitend met zeegrind en zeezand gefabriceerde stenen. Ze worden geproduceerd in een nieuwe fabriek in het westelijk havengebied.

Het certificaat betekent, dat Kiwa vertrouwen heeft in het productieproces en de kwaliteit van de betonstraatstenen. Ze voldoen aan de prestatie-eisen van NEN7000 en aan enkele aanvullende eisen met betrekking tot onder meer het chloridegehalte. Ook de arbeidsomstandigheden in de fabriek zijn getoetst.

Jonker Beton, een dochterbedrijf van Van Nieuwpoort Beheer BV te Gouda, was tot voor kort gevestigd in Lisse. ‘Wij hadden daar te weinig capaciteit om de groei bij te ke houden’, aldus een toelichting van G.A. van Nieuwpoort. ‘En de hinderwetvergunning legde beperkingen op aan de produktietijd. In Amsterdam Westpoort hebben we een hinderwetvergunning van de categorie A, die voldoet aan de zwaarste eisen. We ke desgewenst 24 uur per dag produceren. Ook voor wat betreft de arbeidsomstandigheden voldoet de fabriek aan hoge eisen. De steenpers is volledig ingebouwd en geisoleerd, het stof wordt afgezogen en gefilterd, en de kleurstoffen worden niet meer met de hand maar geheel automatisch gedoseerd.’

Geheel nieuw

Jonker Beton heeft nu 4 ha ter beschikking, tweemaal zoveel als in Lisse. De vestiging in Amsterdam is geheel nieuw opgetrokken, zowel de gebouwen als de inrichting. Er zijn geen installaties meegenomen.

De nieuwbouw is uitgevoerd door Bouwbedrijf Peltenburg BV te Groot-Ammers, naar een ontwerp van H.W. van der Laan te Mijdrecht. De installaties zijn verzorgd door Newa Techniek te Etten-Leur. De gebouwen zijn gefundeerd op 22 meter lange palen. Het ter rein is gestabiliseerd met een zandcementlaag van 40 cm.

De fabriek is gevestigd op een gunstige lokatie. Aan de ene kant zijn er de goede verbindingen met het achterland, aan de andere kant is er de rechtstreekse aanvoer van zeegrind en zeezand. De grondstoffen worden aangevoerd van de Engelse kust per speciaal ontworpen grindhopper. Het materiaal wordt gewassen en gezeefd door Grodam BV, de ‘buurman’ van Jonker Beton. Een deel van het zand en grind vertrekt per binnenschip naar het achterland, een deel komt via een transportband in de mortelcentrale van Jonker Beton terecht. Die heeft voldoende capaciteit voor twee fabrieken.

Naast Jonker Beton komt de fabriek van Edam Beton, nu nog gevestigd te Edam. Daar worden straks betontegels vervaardigd.

De fabriek van Jonker Beton biedt ruimte voor twee produktielijnen. Een daarvan is in gebruik, de tweede wordt in september in gebruik genomen.

Het is de bedoeling dat ook voor de produkten van de tweede lijn het KOMO-certificaat wordt verkregen. Beide produktielijnen zijn uiteraard voorzien van de meest geavanceerde automatisering. Opvallend is de consequente scheiding tussen de produktie- en de geconditioneerde verhardingsruimte. In de verhardingsruimte bevinden zich stellingen, die geheel automatisch wordt gevuld en geleegd door een traversewagen. Die ‘robot’ neemt steeds een of meer pallets met verse stenen in ontvangst en rijdt ze naar een leegstaand vak. Vervolgens brengt hij een of meer pallets met voldoende verharde produkten naar de pakketteermachine. Het geluidsniveau in de fabriekshal wordt nog slechts bepaald door het pakketteren in plaats van door de produktiemachine. Het geluid en de trillingen van de produktie zijn namelijk tot een minimum beperkt.

Assortiment

Van Nieuwpoort ziet de toekomst van Jonker Beton rooskleurig. ‘Het is natuurlijk een hele investering, maar we verwachten dat deze fabriek ook lange tijd zal voldoen’, aldus Van Nieuwpoort. ‘De markt voor betonstraatstenen stabiliseert, misschien daalt hij met een procent. De ontwikkeling voor bestrating is echter iets beter dan de bouwconjunctuur.’

Met de nieuwe fabriek speelt Jonker Beton ook in op de stijgende vraag naar speciale produkten. De installatie is geschikt voor een groot assortiment. Een voorbeeld is de toenemende vraag naar ‘getrommelde, kunstmatig verouderde stenen. Er is ook veel aandacht voor speciale produkten voor de inrichting van tuinen.

Het tijdperk van het gewassen grindbeton is echter voorbij.

Tenslotte verwacht Van Nieuwpoort een grote markt voor de vloeistofdichte bestrating.

Reageer op dit artikel