nieuws

ARS eist Amsterdams totaalplan op Zuid-as

bouwbreed

‘De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) eist dat er onmiddellijk wordt toegewerkt naar een scenario uitlopend op een ontwikkelingsplan voor het gehele Zuid-as-gebied. De ARS constateert een beschamende verwaarlozing in de wijze waarop Amsterdam momenteel met dit gebied omgaat. Het is ook buiten de Amsterdamse traditie om zonder enig plan allerlei ontwikkelingen toe te laten.’

Vorige week werden globale plannen bekend gemaakt van de ABN-Amro voor een nieuw hoofdkantoor achter het NS station Amsterdam-Zuid, tegenover het Wereldhandelscentrum. Het terrein maakt deel uit van de Zuid-as tussen Schiphol en het nieuwe station Duivendrecht. De brede verkeersstreng van Schiphollijn, plaatselijk de sneltram en de A10, biedt nog ongekende potenties voor stedelijke voorzieningen terzijde van dit trace.

Maar door de voortdurende aandacht van het gemeentebestuur voor de IJ-oevers komt de gemeente niet aan toekom stige inrichtingsvoorstellen toe voor een groter deel van de Zuid-as. Het tegendeel is het geval, de ontwikkeling aan deze kant van de stad wordt getraineerd. Zo mag krachtens een convenant tussen de gemeenten en NS rond het station Duivendrecht op korte termijn geen verdere ontwikkeling plaatsvinden. Door de spreiding over verschillende stadsdelen lijkt verdere versnippering van de planning de praktijk van vandaag.

ABN-Amro

De globale plannen van de ABN-Amro bestaan uit het bekend maken van de uitslag in een meervoudige opdracht, waarvoor Willem-Jan Neute lings, Skidmore Owings and Merrill (Londense vestiging van het Amerikaanse bureau) en Pei Cobb Freed Partners onder anderen tekenden. Het ontwerp van Cobb moet plaats bieden aan circa 2500 personeelsleden, als tweede vestiging na het gebouw in Amsterdam-Zuidoost (bij station Bijlmer). Reeds nu wordt rekening gehouden met een latere uitbreiding met een tweede toren voor de bank.

Het schetsontwerp werd zonder noemenswaardige stedebouwkundige indicaties gemaakt, zoals dat in feite ook al jaren het geval is met de planning van het WHC en de uitbreidingen van het Atriumcomplex van MBO. Vanuit de markt worden ideeen aangedragen die het beeld van de stad in belangrijke mate bepalen. ‘De as van Berlage vanaf het Hilton hotel in het fameuze stedebouwkundige Plan Zuid verbleekt ter hoogte van station Amsterdam-Zuid zonder dat hier enig stedebouwkundig beleid aan te pas komt. Het brengt zoals de ARS opmerkt een beschamende verwaarlozing van stedelijke planning aan het licht, zoals die eerder zichtbaar werd rond de stations Amstel en Sloterdijk.

Voorwaarden

De ARS eist van de gemeente een stedebouwkundige uitwerking van de stationsomgeving met een centrumgebied, een nauwkeurige verdeling van woningen in verschillende categorieen en een overzicht van daarbij verder noodzakelijke voorzieningen en functies.

Daarbij rijst de vraag in hoeverre sportaccommodatie in het gebied een blijvende plaats ke vinden, bijvoorbeeld met behulp van meervoudig grondgebruik.

Maar ook in groter stedebouwkundig verband moet er aandacht komen voor de Zuid-as.

De ARS beveelt aan voor de Riekerpolder op termijn een Blocatie na te streven: ‘Tot die tijd moet het een reserve zijn voor opvang van Schiphol-gebonden bedrijven die anders in landelijk west terecht dreigen te komen.’ Regionaal moeten de voordelen van de bereikbaarheid met openbaar vervoer van de Zuid-as zwaarder meetellen en in ROA-verband moeten duidelijke afwegingen worden gemaakt. ‘De stationsomgeving van Duivendrecht dient op korte termijn in de Zuid-as-ontwikkelingen te worden betrokken’, waarbij bestaande afspraken opgeheven moeten worden. De aanzet van de DRO-studie naar de Zuid-as, zoals die in oktober 1992 is afgeleverd, doet tekort aan de mogelijkheden van het gebied en werkt verdere incidentele initiatieven zonder overallplanning in de hand.

Het advies ‘Over de DRO-studie naar de Zuid-as’ van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling werd al tijdens de ontwerpfase van de ABN-Amro aan de centrale stad en deelraadbesturen aangeboden. Schetsontwerpen en namen van architecten houdt de bank, behoudens Cobb’s winnende ontwerp, geheim.

Reageer op dit artikel