nieuws

ABP continueert het eigen hypotheekbedrijf

bouwbreed Premium

Het hypotheekbedrijf van het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (Abp) wordt niet verzelfstandigd. Een studie heeft aangetoond dat dit onderdeel uitstekend kan functioneren binnen ‘Abp-nieuwe-stijl’.

Door de Abp-top is onderzocht of het hypotheekbedrijf kon worden verkocht, danwel in samenwerking met een andere marktpartij kon worden voortgezet. De doorgevoerde reorganisatie van het onderdeel en aantoonbare rendementsverbeteringen hebben de top van mening doen veranderen.

Daarnaast krijgt het Abp per 1 januari 1996 een grotere vrijheid. Voor die datum moet de instelling zijn geprivatiseerd tot ‘Abp-nieuwe-stijl’. Een belangrijke wijziging is dat de pensioenbeheerder niet meer onder de starre Abp-wet zal vallen, maar onder de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Met deze vrijheid krijgt het hypotheekbedrijf ook meer lucht.

Volgens een woordvoerder van het Abp loopt er nog een onderzoek naar verdere optimalisatie van het hypotheekbedrijf.

De opzet van de middelgrote hypotheekverstrekker is schaalvergroting en verbreding van het marktbedrijf. Het onderzoek moet eind van deze zomer afgerond.

Op dit moment verkoopt men via het onderdeel het Eigen Bedrijf hypotheken aan de particulier. Het Externe Hypotheekbedrijf verstrekt hypotheken via arrangementen aan andere hypothecaire marktpartijen. ‘Het betekent dat we geld lenen aan bijvoorbeeld een andere verstrekker die even een tekort heeft aan liquide middelen’, aldus de Abpwoordvoerder.

Als gevolg van het nieuwe beleid groeide de produktie vorig jaar met 47 procent tot f. 3,1 miljard. Hiermee werd de gemiddelde stijging van de markt met van 15 procent ruimschoots overtroffen. De portefeuille had eind 1992 een waarde van f. 13,8 miljard.

Reageer op dit artikel