nieuws

Aantal autokilometers stijgt licht

bouwbreed Premium

Het aantal kilometers dat met personenautos wordt gereden, is toegenomen van 77,8 miljard in 1991 naar 80,1 miljard in 1992. Deze lichte groei van de mobiliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door een veelvuldiger gebruik van de auto voor sport, winkelen en familiebezoek. Ook de toename van de bevolking draagt bij aan de groei van de mobiliteit. Dit blijkt uit de ‘Kerncijfers mobiliteit 1993’ van de Stichting Weg. Het gemiddelde jaarkilometrage van de personenauto is in 1992 licht gestegen tot 16340 kilometer. Per persoon legt een automobilist dagelijks 18,32 kilometer af, waarvan 29 procent voor het werk, 20 procent voor visite en 18 procent zakelijk. In het binnenlands goederentransport steeg het aandeel van het wegvervoer tot 85,6 procent (394 miljoen ton). Ook de binnenvaart vervoerde meer, in 1992 werd 68 miljoen ton (14,8 procent) over de binnenwateren vervoerd. Het spoor nam iets minder voor haar rekening dan het jaar ervoor, in plaats van 4,9 miljoen 4,8 miljoen ton. In het grensoverschrijdend goederentransport nam het vervoer over de weg en door de pijpleiding toe, beide met 7 procent totrespectievelijk 132,3 miljoen en 92,4 miljoen ton.

Het aandeel van kilometers voor zakenritten en woonwerkverkeer is afgemomen.

Reageer op dit artikel