nieuws

Zwitserse wegenbouwer fors in rode cijfers

bouwbreed

De Zwitserse wegenbouwer Stuag uit Zug heeft over 1992 een beduidend lagere omzet en winst geboekt. De omzet daalde met 4,5 procent tot f. 598,7 miljoen tegen f. 619,3 in 1991. Het verlies beliep f. 20 miljoen tegen een nettowinst van f. 4 miljoen in 1991.

Het concern verklaart het slechte resultaat met de recessie die de Zwitserse bouw in aanzienlijke mate treft en aan de slechte toestand in de wegenbouw.

Stuag behaalt zon 72 procent van de omzet uit de wegenbouw en werkt voor 75 procent voor de overheid. Het concern treedt voornamelijk in Zwitserland op.

Verkoop van vijf vastgoedpoen leverde ruim f. 19,3 miljoen op. Het concern heeft ruim 150 objecten in bezit.

Zonder deze verkoop zou het totale verlies op f. 39,3 miljoen zijn uitgekomen. Het financiele resultaat van de houdermaatschappij waartoe Stuag behoort levert evenwel een winst van f. 3,7 miljoen op.

Voor het lopende jaar ligt een omzetdaling van 11 procent in het verschiet.

Ter verbetering van het resultaat neemt het concern vermindering van het personbeelsbestand voor, de sluiting van vestigingen en schoolt het kader in crisisbeheer. Een verdere verkoop van vastgoed ligt vooralsnog niet in de bedoeling. De maatregelen moeten bij elkaar ruim f. 33,7 miljoen opleveren. Stuag verwacht pas in 1994 een verbetering van de markt.

Reageer op dit artikel