nieuws

Zalm tempert de verwachting over impuls infrastructuur

bouwbreed

De werkgelegenheid in Nederland ontwikkelt zich negatiever dan tot nu toe werd aangenomen. Van de in het Centraal Economisch Plan (CEP) voor 1993 en 1994 voorspelde toename van het aantal werklozen met 110000 is inmiddels alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar 35000 gerealiseerd.

Dat zei directeur Zalm van het Centraal Planbureau gisteren in de Tweede Kamer tijdens een mondeling overleg over het CEP. Hoeveel hoger de werkloosheidsgroei uiteindelijk zal uitpakken, kon Zalm niet zeggen. “De nieuwste prognoses voor 1994 negatiever zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd Alle werkgelegenheidsindicatoren staan op rood” .

Volgens Zalm is er op korte termijn weinig te doen aan de negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. Hij pleitte voor grotere aandacht voor die problematiek in plaats van “steeds weer ad hoc-maatregelen op de korte termijn” . In dat verband temperde Zalm bij voorbeeld de verwachtingen rond de werkgelegenheidsimpulsen die van de door het kabinet aangekondigde investeringen in de infrastructuur zullen uitgaan.

Het kabinet heeft daarvoor in de Voorjaarsnota voor de komende jaren vijf miljard gulden uitgetrokken.

Zalm begrootte het werkgelegenheidseffect van die maatregelen op korte termijn op zon 5000 extra arbeidsplaatsen per jaar.

Reageer op dit artikel