nieuws

Weinig vertrouwen in slagen locatiebeleid

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

Twijfels heeft de wethouder over de versnelling. “Met name of dit in Nederland-procedure-land uberhaupt mogelijk is.” En voor wat betreft de terugtredende overheid heeft hij het vermoeden dat het rijk de mogelijkheden voor de marktsector “zo langzamerhand wel erg overschat” . In dit kader bracht NVB-voorzitter Kuyper naar voren dat de extra bouwopgave met de nodige sceptisch is ontvangen. “Zo op het eerste gezicht breken er gouden tijden aan voor de bouw.

Die extra produktie moet fantastisch zijn, zou je zeggen.

Die bedrijven raken niet uitgefeest.” Echter, de praktijk ziet er volgens Kuyper geheel anders uit. De stedelijke gebieden waar die extra bouwopgave moet worden gerealiseerd kampen met toenemende milieuproblemen, met name bodemsaneringsperikelen, en aanloopproblemen in verband met de regionalisering van het grondbeleid.

Redelijk zonnig

“Wanneer wij deze zorgen naar voren brengen, krijgen wij soms als reactie:het gaat nu toch prima, er wordt toch voldoende gebouwd. En inder daad, op dit moment is het redelijk zonnig op de woningmarkt, vooral in het segment van de vrije sector. Maar daarbij gaat het wel om poen waarvan de voorbereidingen minimaal twee tot drie jaar geleden plaatsvonden. Wanneer wij ons dus zorgen maken over het locatietekort, praten we in feit over de bouwproduktie vanaf 1995” , aldus Kuyper.

Bijstelling

Om de ruimtelijke ordening niet compleet vast te laten lopen pleitte Priemus voor een bijstelling van het locatiebeleid. In zijn ogen zijn de A-locaties te eenzijdig. Daarom moet de B-locatie, die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar is tot A-locatie worden verheven.

Tevens moet er volgens hem een herdefinitie van het Groene Hart worden gemaakt waardoor het mogelijk wordt om met name in de binnenflank te bouwen. “Door deze extra bouwlocaties” , zo hield hij zijn gehoor voor, “kunnnen de woningbouwtaakstellingen van de Trendbrief op een ruimtelijke en milieutechnisch verantwoorde manier worden gerealiseerd.”

Reageer op dit artikel