nieuws

Voor- en tegenstanders sneltram Utrecht in evenwicht

bouwbreed Premium

De voorstanders van de aanleg van een sneltram die de Utrechtse binnenstad met de Uithof moet gaan verbinden zijn minder goed op de hoogte van de plannen dan de tegenstanders. Overigens houden de voor en tegenstanders met veertig procent elkaar aardig in evenwicht.

Dit is een van de belangrijkste uitkomsten uit een stadspeiling die de genmeente Utrecht onder de bevolking heeft gehouden. Aanleiding voor de enquete was de vraag of de Utrechtenaren van de plannen voor de aanleg van een sneltram op de hoogte waren en wat zij daar van vinden.

Van de ondervraagden blijkt 81 procent in meer of mindere mate op de hoogte te zijn van het voornemen voor een snelverbinding dwars door de binnenstad. De bekendheid met details van de plannen zoals de geplande route, haltes of type tram is echter beduidend minder.

Ruim 87 procent heeft een mening over de plannen. Daarbij houden de voor- en tegenstanders, beide tegen de veertig procent, elkaar in evenwicht.

Opvallend is dat de voorstanders van de sneltramverbin ding verhoudingsgewijs dagelijkse gebruikers van het openbaar vervoer zijn, mensen met een lage opleiding en in veel gevallen allochtoon.

Tevens kwam uit de enquete naar voren dat de voorstanders het slechtst op de hoogte van de plannen zijn.

Relatief vaak tegen zijn de niet gebruikers van het openbaar vervoer, mensen met een hoge opleiding, ouderen en diegene die goed op de hoogte zijn van de plannen.

Argumenten

Uiteraard is ook gevraagd naar de argumenten van zowel de voor- als tegenstanders.

Het meest genoemde argument voor is dat men de tram een snel en efficifornt vervoermiddel vindt en dat het een goed alternatief voor de auto of bus is. Tegenstanders van de lijn vinden dat de tramverbinding moeilijk in het stadsbeeld en straten is in te passen en vrezen voor te hoge aanlegkosten. Er zijn in totaal 1007 enquetes afgenomen. Met een respons van 71 procent noemt het college de uitkomsten representatief voor de Utrechtse bevolking.

Reageer op dit artikel