nieuws

Rotterdam gaat architectuur van na ’45 beschermen

bouwbreed

De gevarieerde wederopbouwarchitectuur in de binnenstad van Rotterdam krijgt meer bescherming. Dat heeft de Rotterdamse gemeenteraad bepaald na een motie van Groen Links. Gebouwen van vlak na de oorlog zijn in Rotterdam nog rijkeljk aanwezig, hoewel er velen zijn gesneuveld als gevolg van veranderde stedebouwkundige inzichten of omdat ze kapitaalkrachtige nieuwbouw in de weg stonden.

De stad kent een grote architectonische varieteit, met zowel traditionele als moderne elementen. Juist de architectuur uit de eerste twintig jaar na de oorlog geeft de binnenstad karakter, vindt Groen Links.

Groen Links diende de motie in omdat de gemeenteraad onlangs instemde met de sloop van alweer een opvallend gebouw uit die tijd, het pand van C&A, bijgenaamd ‘Het Pijpenrekje. Hetzelfde lot trof kortgeleden het markante gebouw van Kreymborg. Er zijn verder sloopplannen voor de INGbank aan de Blaak. Het stadsbestuur gaat nu een inventarisatie maken van de wederopbouwarchitectuur om zo eventuele sloop van panden uit de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog beter te ke beoordelen.

Reageer op dit artikel