nieuws

Rijnland kan niet meer baggeren

bouwbreed Premium

Als gevolg van het gebrek aan stortlokaties is het Hoogheemraadschap van Rijnland niet meer in staat om te baggeren. De verscherpte milieurichtlijnen noopte het Hoogheemraadschap, waartoe Delfland, Rijnland en Schieland behoort, in de loop van 1992 te stoppen met alle baggerpoen.

Dit wordt gemeld in het jaarverslag 1992 van het Hoogheemraadschap. Volgens een woordvoerder is nu de rare situatie ontstaan dat er tientallen miljoenen guldens beschikbaar zijn, maar dat deze door het gebrek aan stortlokaties niet ke worden uitgegeven.

“De verwachting is dat we de eerste vijf jaar structureel niet ke baggeren. De besluitvorming over stortlocaties verloopt uiterst traag, omdat gemeenten het proces vertragen.”

1998

In het onlangs verschenen jaarverslag 1992 van de Vere niging Centrale Baggerbedrijf wordt deze tendens al gesignaleerd. Deze belangenorganisatie gaat ervan uit dat door het gebrek aan besluitvaardigheid pas in 1998 voldoende locaties zijn voor verontreinigde specie.

Baggerstop

In ieder geval heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de baggeraars in de Trekvaart Haarlem-Leiden en de Leidsevaart bevolen te stoppen. Als gevolg hiervan zijn de werken onvoltooid beeindigd. Het baggeren in de Drecht kon nog op de valreep worden afgerond.

Reageer op dit artikel