nieuws

‘Regionaal coordinator scholing bouw nodig’

bouwbreed

“Alle scholingsactiviteiten in de B&U zouden per regio vanuit een centraal punt gecoordineerd moeten worden.

Steeds meer instanties denken zich namelijk bezig te moeten houden met scholing en opleiding. Hierdoor zien de ondernemers in de bouw door de bomen het bos niet meer.”

Aldus voorzitter G. de Jonge van het NVOB-gewest Zeeland op de voorjaarsledenvergadering van het NVOB-gewest in Antwerpen.

Volgens De Jonge worden de bouwondernemers de laatste tijd ‘belaagd’ met brochures en afspraken met coordinatoren, adviseurs en consulenten. “Organisaties als Bouw-vak-werk, Arbeidsvoorziening, de SVB, de BOB, de KOB, het Bouwcentrum, het NVOB zelf, het samenwerkingsverband en nog een aantal instanties menen zich allemaal bezig te moeten houden met scholing en opleiding. Het wordt echt tijd dat de handen ineen worden geslagen.”

Op basis van zijn eigen ervaringen pleitte De Jonge voor het benoemen van een scholingscoordinator die een beperkte regio voor zijn rekening neemt. De bouwondernemer wordt dan vauit een centraal punt aangesproken, en als hij vragen heeft, kan hij zich eveneens hiertoe wenden.

De voorzitter zei het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat de werkgevers er vooralsnog niet in zijin geslaagd om landelijk afspraken te maken over een geconcentreerde inzet van mid delen en menskracht. “Wat mij betreft kan er morgen een dergelijke coordinator in onze provincie aan de slag. geef ons desnoods de middelen die ervoor beschikbaar zijn dan zullen we zelf voor de nadere invulling zorgen” , aldus De Jonge.

Wrang

De voorzitter van het NVOBgewest zei zich verder zorgen te maken over het het steeds meer in zwang rakende beleid van de Zeeuwse gemeenten om nieuwe uitbreidingsplannen integraal ‘en in maagdelijke staat’ aan projectontwikkelaars van buiten de regio aan te bieden. De regionale aannemers, die tot voor kort regelmatig poen voor eigen risico bouwden, dreigen door deze ontwikkeling buiten spel te worden gezet. De projectontwikkelaar heeft alles in de hand; van het bouwrijp maken tot de oplevering. Een en ander heeft een daling van de omzet en verlies aan arbeidsplaatsen tot gevolg. “Het zijn” , aldus De Jonge, “met name de arbeidsplaatsen waar sommige gemeenten dik geld voor over hebben om ze binnen te halen.

Het is dan wrang in dit kader te moeten constateren dat het belang van het regionale bedrijfsleven niet van belang schijnt te zijn.”

De Jongen hield zijn gehoor voor dat als dit beleid zich voort zet ( “en niets wijst erop dat dit niet het geval zal zijn” ) de Zeeuwse bouwnijverheid een antwoord hierop moet hebben. Hiertoe is het van belang dat op korte termijn met de collegas uit de grond-, weg- en waterbouw wordt gesproken over de wijze waarop de gemeenten hierover het beste ke worden benaderd.

Reageer op dit artikel