nieuws

R’dam: schotten in BWS al in 1994 verwijderen

bouwbreed

Niet op 1 januari 1995 maar al op 1 januari 1994 moeten de schotten tussen de verschillende budgetten uit het Besluit Woninggebonden Subsidies worden gehaald.

Zo kan worden voorkomen dat geld de volkshuisvesting verlaat en moet worden teruggestort in de schatkist.

volkshuisvesting Eric Harms Hiervoor pleit Rotterdam, een gemeente die naar alle waarschijnlijkheid eind 1993 met een overschot komt te zitten van f. 120 miljoen, waarvan f. 60 miljoen door het Rijk dreigt te worden teruggevorderd.

Het Besluit Woninggebonden Subsidies kent vier budgetten voor de subsidiforring van nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen en ingrijpende verbeteringen, voor huurwoningen van beleggers en premie-woningen, voor huurverlagingstoeslagen en voor kopkosten.

Van de budgetten, die jaarlijks in oktober worden vastgesteld, wordt alleen de eerste bearen vloed door de rentestand. Een lage rente leidt tot een toename van het budget, een hogere rente leidt tot een afname ervan.

Op dit moment is sprake van een lagere rentestand dan in oktober vorig jaar. Volgens staatssecretaris Heerma ke hierdoor 30000 tot 40000 extra woningen in de gesubsidieerde sector worden gerealiseerd.

De praktijk is echter dat de ontwikkelingen in de gesubsidieerde sector achterblijven bij vorig jaar. De eerste vier maanden is met de bouw van 2600 sociale woningen minder begonnen dan in dezelfde periode van 1992.

Gemeenten Volgens staatssecretaris Heerma wordt dit vooral veroorzaakt door aanloopproblemen met de nieuwe subsidie-systematiek. Tegenover de Tweede Kamer verklaarde hij te verwachten dat de achterstand aan het eind van dit kalenderjaar zal zijn ingelopen. Hij kondigde een ciculaire aan, waarin gemeenten erop worden gewezen dat slechts de helft van het toegekende geld mag worden gespaard. De rest zal worden teruggevorderd.

De gemeente Leiden is niet zo optimistisch als de bewindsman. Wethouder Van Rij verklaarde vorige week tegenover Cobouw dat f. 10 miljoen van het toebedeelde geld zal worden teruggestuurd. Leiden heeft geen locaties om woningen op te bouwen, en kan zijn geld elders in, maar ook buiten de regio niet kwijt.

In navolging van Leiden houdt ook Rotterdam er rekening mee dat er aan het eind van dit kalenderjaar een substantieel deel van het toegekende BWSbudget zal worden teruggevorderd door het rijk. In de havenstad gaat het echter om aanzienlijk meer dan f. 10 miljoen.

“We hebben f. 80 miljoen over uit 1992”, zo rekent een woordvoerder voor. “De verwachting is dat er in 1993 f. 35 tot f. 40 miljoen over zal blijven. In totaal gaat het dus om een overschot van f. 120 miljoen. Als de rente nog lang laag blijft, dan schieten we daar zelfs ruimschoots overheen. Iets meer dan de helft kan gespaard worden. Op dit moment schatten we in dat circa f. 60 miljoen zal teruggaan naar de staat.” In Rotterdam ke buurgemeenten en gemeenten buiten de regio evenmin een oplossing bieden. “We proberen tot afspraken te komen met Bergschenhoek, Bleiswijk, Barendrecht en Spijkenisse en, buiten de regio, met Hoeksche Waard. Maar daar gaat het om marginale plannen, waarmee in totaal niet meer dan f. 5 miljoen is gemoeid.” Het overschot kan niet zo eenvoudig als nu wordt gesuggereerd worden aangewend voor nieuwbouw. Er zijn geen locaties voorhanden, en de andere BWS-potjes zijn leeg. Gebeurt er niets, dan zal het volledig overblijvende bedrag de volkshuisvesting verlaten.

Daarom pleit de gemeente voor de verwijdering van de schotten tussen de vier BWSbudgetten per 1 januari 1994.

Zo ke de potten voor kopkosten en huurverlagingstoeslagen worden aangevuld en is nieuwbouw weer mogelijk, zo meent Rotterdam. “Dat zou ons heel wat meer lucht geven.”

Reageer op dit artikel