nieuws

Prijs voor praktisch gebruik geografisch informatiesysteem

bouwbreed Premium

Ir. B.J. Beers van Frank Data Research & Development ontvangt de Carl Pulfrich-prijs 1993 voor een po, waarbij geografische informatie wordt verzameld met behulp van een auto met een ‘fish eye-lens en speciale apparatuur. De informatie is waardevol voor geografen, architecten, landinrichters, poontwikkelaars en beheerders van gebouwen en infrastructuur op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

De gegevens worden verzameld en bewerkt volgens de Frank-methode, met een ‘mobile recording system’ (RMS), ‘digital scanning system’ (DSS), ‘calculating system’ (CAS) en ‘editing system’ (EDS). Ze worden opgeslagen in een ‘image viewing system’ (IVS) in de vorm van digitale kaarten, digitale panoramabeelden, gegevens over de opnamepositie en administratieve gegevens zoals adressen en kavelnummers. De kaarten en beelden ke met behulp van een gewone pc geraadpleegd worden. Het Frank-systeem wordt in Nederland geleverd door Frank Data Nederland te Vught.

De Carl Pulfrich-prijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de firma Carl Zeiss. Beers ontvangt de prijs wegens de praktische uitwerking van nieuwe inzichten op het gebied van geodesie en fotogrammetrie. Hij promoveert op het onderwerp bij prof.dr.ir. M.J.M.

Bogaerts van de Faculteit der Geodesie van de TU Delft.

Reageer op dit artikel