nieuws

Onderzoek: Nederlanders mijden ‘zwarte buurten

bouwbreed

De concentratie van allochtonen in bepaalde woonblokken is niet het gevolg van bewuste manipulatie door woningbouwverenigingen, maar wordt veroorzaakt doordat Nederlanders bepaalde wijken en blokken mijden.

Die conclusie trekt M. Eskinasi in het rapport ‘Voor het blok gezet; een onderzoek naar de relatie tussen woningtoewijzing en concentratie van allochtonen in het stadsdeel Bos en Lommer.’

Eskinasi is student aan het Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Bos en Lommer is een van de zestien stadsdelen in Amsterdam. Het percentage bewoners van nietNederlandse herkomst steeg daar van 28% in 1987 tot 38% in 1992.

Nederlanders mijden bepaalde woonblokken met als argument dat het huis te klein is of het sociale of fysieke klimaat niet naar wens is.

Allochtonen accepteren een woning sneller, al is het alleen maar om een nijpend woonruimteprobleem (voorlopig) op te lossen.

Het sluiten van ‘zwarte buurten voor allochtonen om verdere concentratie te voorkomen, wijst Eskinasi af. Migranten stimuleren om in ‘witte buurten te gaan wonen, is volgens hem evenmin een oplossing.

Eskinasi pleit voor een onderzoek naar de toepasbaarheid in Amsterdam van het toewijzingssysteem in Delft. Woningzoekenden ke zich daar als belangstellende op bepaalde vrijkomende huizen inschrijven. Het voordeel is dat het versnipperde woningaanbod wordt gebundeld zodat makkelijker spreiding kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels