nieuws

Maij weet van geen wijken: Betuwelijn niet ondergronds

bouwbreed

Minister Maij-Weggen doet ondergrondse aanleg van (delen van) de Betuwelijn af als te duur. Zo ook op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Barendrecht eerder deze week. Bij de leden van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat moet twijfel zijn ontstaan over de gegevens waarop Maij dat baseert. Zij laten de diverse rapporten over ondergrondse aanleg maar eens narekenen.

Op de bijeenkomst in Barendrecht waren behalve de minister ook de vrijwel voltallige gemeenteraad en vier plaatselijke actiegroepen voor overleg aanwezig. De bijeenkomst was voor anderen niet toegankelijk. De traces voor zowel de Betuwelijn als de Hoge Snelheidslijn lopen over het grondgebied van de gemeente Barendrecht.

Een van de actiegroepen had een duidelijke voorkeur te kennen gegeven voor ondergrondse aanleg. In Barendrecht moeten ongeveer zestig huizen wijken voor de -bovengrondse- aanleg van de Betuwelijn.

Daarnaast krijgt het dorp te maken met een intensiever personenvervoer, waarvoor het spoorwegtraject verdubbeld wordt. Ook de A5 ten noorden van Barendrecht wordt verbreed.

De aanwezigen kregen van Maij niet alleen te horen dat ondergrondse aanleg te duur zou zijn. Het werd ook nog eens afgedaan als zou het een precedent scheppen.

Toch bleven zowel de gemeenteraad als de actiegroepen niet met lege handen staan. Want de minister had wel ‘een lichte voorkeur’ voor het laten rijden van de hoge snelheidlijn over het bestaande spoor aan de oostkant van Barendrecht. Pas na de zomer komt er overigens duidelijkheid over dit trace.

Twijfel

Hoe langer Maij vastbesloten uitdraagt dat ondergrondse aanleg te duur is, te meer twijfel daarover lijkt te rijzen. De Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat laat de vele tientallen onderzoekstudies die tot nu toe zijn gedaan naar de aanleg van de Betuwelijn narekenen.

Dit moet gebeuren door een extern onderzoeksbureau. De commissie heeft al een aantal offertes van onderzoeksbureaus binnen en zal naar het zich laat aanzien in de loop van deze week uit twee overgebleven aanbieders een keuze maken.

Een Kamercommissie heeft formeel het recht te besluiten tot een extern onderzoek.

Daarover behoeft zo een commissie geen goedkeuring van het presidium van de Tweede Kamer. Zij hoeft alleen een raming van de kosten aan het parlement voor te leggen.

Het narekenen van de rapporten staat overigens los van het onderzoek van een, op aandringen van de Kamer, ingestelde commissie van deskundigen die Rijkswaterstaat zal begeleiden in het evalueren van de plannen van ISDS voor ondergrondse aanleg met behulp van een tunnelboormachine voor zachte grond (STBM).

Reageer op dit artikel