nieuws

Kamer: onderhoud rijksgebouwen snel oppakken

bouwbreed

De regeringsfracties in de Tweede Kamer willen dat minister Alders haast maakt met de aanpak van het omvangrijke achterstallig onderhoud van de rijksgebouwen. Voor 1998 moet de onderhoudsachterstand op aanvaardbaar niveau zijn gebracht, zo vinden CDA en PvdA.

Dit bleek in een Uitgebreide Commissievergadering van de Vaste Commissie VRO over het Tweede Rijkshuisvestingsplan van de Rijksgebouwendienst.

Het plan, dat eind februari is gepresenteerd, laat zien dat het rijk kampt met een omvangrijk onderhoudsprobleem.

Volgens de laatste schattingen zou de achterstand inmiddels de f. 550 miljoen zijn gepasseerd.

In sommige rijksgebouwen is er zelfs sprake van een een zo grote achterstand dat er gevreesd moet worden voor de veiligheid en gezondheid van de ambtenaren, die er werkzaam zijn.

Het probleem werd dan ook door alle aanwezige fracties (CDA, PvdA, VVD, D66) aangekaart en werd vervolgens door minister Alders ook volmondig erkend. Hij moest de Kamer echter ook vertellen dat er op dit moment nog geen oplossing voor is gevonden.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan een onderhoudsnota, aldus de minister, maar daarvan ont breekt het laatste hoofdstuk.

Er is al wel een complete inventarisatie te geven van de onderhoudsbehoefte, maar er wordt geen oplossing voor aangedragen.

Geld

Het gaat daarbij met name om de vraag, waar het geld vandaan moet worden gehaald om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Er is geen ruimte voor op de begroting. Een andere optie, het niet uitvoeren van investeringen die

tractueel nog niet zijn vastgelegd, levert in de periode 1994-1998 slechts f. 50 miljoen op.

Het afstoten van extra panden is een probleem, omdat de markt voor onroerend goed slecht is. Nu al kampt de RGD met een tegenvaller van f. 60 miljoen. Tegenover de Kamer kon de bewindsman dan ook niet veel anders dan te stellen dat men op dit moment bekijkt hoe “middelen gegenereerd ke worden” .

Motie

De toezegging ging De Graaf van het CDA en PvdA-er De Jong niet ver genoeg. Zij dienden een motie in:de regering moet de onderhoudsachterstand van rijksgebouwen bij het verschijnen van het derde rijkshuisvestingsplan, dat is voorzien in 1997, tot op aanvaardbare proporties terugbrengen.

Voor de financiering van hun wens konden de regeringsfracties echter evenmin een pasklare oplossing aandragen. Reden voor de oppositie om hun steun aan de motie te onthouden. Zij willen eerst zien met wat voor oplossing de minister na het zomerreces komt.

Reageer op dit artikel