nieuws

Huidige recessie brengt bouw in grote problemen

bouwbreed

Steeds minder aannnemers ke aan hun financiele verplichtingen voldoen. Faillissementen als gevolg van de slechte economische situatie zijn de grootste boodsdoeners op dit moment. Gevreesd wordt dat hierdoor dit jaar duizend aannemers zullen verdwijnen.

De Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) is uiterst somber over de korte termijn toekomst van de bouwnijverheid. De schadequote -het percentage van de premie dat aan schade moet worden uitgekeerd- loopt dramatisch op. Aannemers, maar ook de toeleveranciers verzekeren via de NCM het betalingsrisico (‘non-betaling’) dat zij lopen met binnenlandse afnemers.

Grote aannemers hebben speciale afdelingen die met het NCM in contact staan.

In 1990 bedroeg de schadequota nog 29 procent. Over het laatste

-verslagjaar was dit percentage al opgelopen tot 46. Inmiddels blijkt uit een recente peilingen over de eerste vier maanden van 1993 dat de schadequote is opgelopen tot 85 procent. “Er wordt verwacht dat we over geheel 1993 boven de 100 procent zullen uikomen” , aldus een woordvoerster van NCM Holding.

De belangrijkste oorzaak is de toename van het aantal faillissementen. De eerste drie maanden van dit jaar toont een stijging van het aantal aannemers dat onderuit gaat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen in januari 48 aannemers failliet, in februari waren dat er al 59 en de meeste recente cijfers, die van maart, tonen aan dat 76 bedrijven niet in staat bleken om hun activiteiten voort te zetten.

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) onderschrijft bij monde van voorzitter ing.

H.P. Barth deze ontwikkelingen. “Vorig jaar zijn rond de vijfhonderd bedrijven failliet gegaan, dat was een toename van 20 procent. We verwachten dat als gevolg van de slechte economische situatie duizend aannemers dit jaar failliet zullen gaan.”

Heerma

Alsof dit alles voor de bouwnijverheid nog niet genoeg is, blijken de activiteiten in de woningbouw, een belangrijke pijler voor aannemers, te dalen en neemt het bedrag waarvoor bouwvergunning is verleend af.

Volgens het CBS werd in de 12-maandsperiode mei 1992/april 1993 voor 84957 woningen bouwvergunningen verleend, dat is een afname van 3,3 procent. Daarnaast daalde het aantal begonnen woningen met 2,7 procent tot 84452. De oorzaak van deze neergaande trend is het feit dat de rijksoverheid steeds minder geld uittrekt voor gesubsidieerde woningen. Het blijkt volgens het CBS dat de vrije sector deze neergaande ontwikkeling nog niet kan bijbenen.

Staatssecretaris Heerma denkt daar echter anders over.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef de bewindsman medio mei dat de daling in de gesubsidieerde sector ruimschoots wordt gecompenseerd door de stijging van 17 procent ten opzichte van 1991 in de vrije sector. Het woningbouwprogramma komt nog in de Kamer aan de orde.

Het bedrag waarvoor bouwvergunningen is verleend is de eerste vier maanden van dit jaar met 12 procent afgenomen tot f. 7,578 miljard. De gegevens hebben volgens het CBS betrekking op bouwwerken in de burgelijke en utiliteitsbouw met een bouwsom van f. 50000 en meer.

Oplossing

Op korte termijn is Barth somber. “Het is absoluut zwaar weer op dit moment. De grootste zorg is de kwaliteit en de continuiteit van onze industrietak te bewaken. Als ik de verhalen mag geloven trekt de economie eind 1993, begin 1994 weer aan. De naijlende bouwnijverheid pikt dit eind volgend jaar op.”

Deze laatste constatering wordt onderkent door ing.

Frans Diekstra van het gelijknamige bureau voor bouwkostenmanagement Ingenieursbureau Starke Diekstra. “Ik ben overigens minder somber dan Barth als het gaat om het aantal faillissementen. Maar ik verwacht toch wel een toename van 40 tot 50 procent ten opzichte van 1992. Omdat wij in het begin van een traject worden ingeschakeld ke we goed de toekomst beoordelen. Op dit moment heeft de overheid nogal wat grote werken, zoals de rechtbanken, belasting en politiebureaus in voorbereiding. We constateren dat de marges onder druk staan, maar de bouwvolumes in aanzienlijk mindere mate.

Het heeft ons aangenaam verrast dat de orderportefeuilles van grote en middelgrote bouwers redelijk zijn gevuld. De grootste klappen vallen dan ook onder de kleinere aannemers.” Barth heeft een oplossing om zijn bedrijfstak door dit zwaar weer te loodsen. “Op dit moment woedt er een discussie over het fiscaal interessant maken van investeringen.

Deze hebben vaak betrekking op innovatieve zaken, zoals nieuwe produktielijnen. Ik stel richting Den Haag voor, dat bedrijven voor de duur van enkele jaren hun investeringen in nieuwbouw en renovatie ke aftrekken. Deze fiscale faciliteit is goed voor de continuiteit van onze industrie’.

Minister Andriessen van Economische Zaken blijft overigens erbij dat Nederland slechts in beperkte mate zal worden meegesleept door de economische recessie in Duitsland. Hij houdt het voor dit jaar op een vermindering van het Nederlandse bruto binnenlands produkt (bbp) tussen nul en 0,25 procent, maar neemt wel een flinke slag om de arm.

“Geen mens kan er iets zinnigs van zeggen.”

Reageer op dit artikel