nieuws

Financiering Wijkertunnel wekt kritiek Rekenkamer

bouwbreed

De Algemene Rekenkamer twijfelt aan de doelmatigheid van de overeenkomst die minister Maij-Weggen vorig jaar sloot met een consortium onder leiding van de INGBank voor de financiering van de Wijkertunnel. In de eerste plaats zijn de meerkosten te hoog. Bovendien heeft Maij-Weggen geen oog gehad voor mogelijke alternatieve aanbiedingen.

De Rekenkamer stelt dit in een brief aan de Tweede Kamer over de financiering van de Wijkertunnel. De brief vormt het sluitstuk van een -op eigen initiatief uitgevoerd- onderzoek naar de doelmatigheid van de overeenkomst die de minister van Verkeer en Waterstaat voor de financiering van de Wijkertunnel sloot met een internationaal consortium onder leiding van de ING Bank.

Bij de financieringsovereenkomst voor de tunnel onder De Noord heeft de Algemene Rekenkamer een soortgelijk onderzoek gedaan. Ook toen werd forse kritiek geuit op het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In juni vorig jaar leidde de eerste versie van het contract voor de Wijkertunnel nog tot een botsing tussen Maij-Weggen en de Tweede Kamer. De Kamer vond het allemaal te duur worden en stuurde de bewindsvrouw terug naar de onderhandelingstafel. De tweede overeenkomst was een stuk goedkoper, waarna het parlement er wel mee in kon stemmen. Met de bouw van de Wijkertunnel is inmiddels begonnen.

Meerkosten

De Rekenkamer wijst in haar brief in de eerste plaats op de omvangrijke meerkosten die met de overeenkomst zijn verbonden. Private financiering van de Wijkertunnel kost het rijk circa 40% meer dan wanneer de staat het po zou financieren, aldus de Rekenkamer. Zelfs als wordt uitgegaan van een inflatie van 4% over een periode van 33 jaar zou de meerprijs van private financiering nog altijd 34% zijn.

Bovendien is bij de selectie van de financier voor de Wijkertunnel, meer nog dan bij de tunnel onder De Noord, onvoldoende rekening gehouden met de wens een voor de staat zo gunstig mogelijke overeenkomst te sluiten.

De minister had volgens de Rekenkamer moeten voorkomen dat zij op basis van slechts een aanbieding een overeenkomst sloot en in feite geen alternatieven had.

Kritiek is er tenslotte ook op de afspraak met de private financier over het in eigen beheer en voor eigen risico uitvoeren van onderhoud van de tunnel.

De Tweede Kamer komt binnenkort nog te spreken over het beleidskader van ministers Kok en Maij-Weggen voor de private financiering van infrastructuur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kon voor het sluiten van deze krant nog niet reageren op de brief van de Rekenkamer.

Reageer op dit artikel