nieuws

Duitse aannemer krijgt meer zekerheid over betalingen

bouwbreed

Duitse aannemers ke sinds 1 mei banken of credietverzekeringsmaatschappijen om een garantie vragen. Deze verklaring moet een aannemer de zekerheid geven dat hij voor een werk betaald krijgt. De garantie berust op een wet die de twee kamers van het Duitse parlement hebben aangenomen. Grondslag van de regeling zijn de financien van de opdrachtgever. De aannemers moeten maximaal 2 procent van de kosten betalen die met de verklaring zijn gemoeid.

Geeft de opdrachtgever de garantie niet binnen een redelijke termijn af dan kan de aannemer het werk staken. De bank of de kredietverzekeraar mag de aannemer pas dan betalen wanneer diens aanspraken zijn erkend, een gerechtelijk vonnis is geveld of wanneer de deurwaarder zijn opwachting maakt. De verklaring geldt niet voor openbare werken.

Reageer op dit artikel