nieuws

Dichter bij werk wonen betekent geen afname van het autogebruik

bouwbreed

Het stadsbeleid van de gemeente Utrecht, waarbij zoveel mogelijk woningen worden gebouwd binnen de gemeentegrenzen, leidt niet tot vermindering van het autogebruik. Dat blijkt uit een enquingte onder bewoners van drie recente woningbouwpoen binnen de marktsector in Utrecht. Deze enquingte maakt onderdeel uit van een onderzoek van de Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Voor de verhuizing van de bewoners naar de drie bouwpoen bedroeg de gemiddelde woon-werk afstand ongeveer 25 kilometer. In het woningbouwpo Kroonstraat/Rozenstraat (centrum) is de gemiddelde afstand gedaald naar 16 kilometer, maar is het autogebruik in woon-werkverkeer gestegen van 41 naar 44 procent. Bij een ander het project op het terrein van het voormalige Academisch Ziekenhuis Utrecht steeg de afstand naar 32 kilometer en daalde het autoge bruik van 41 naar 33 procent.

De woon-werkafstanden en het autogebruik van de bewoners in de nieuwbouwwijk Voordorp, zijn gemiddeld niet veranderd. Afname van de woon-werkafstanden gaat dus niet alijd samen met een daling van het autogebruik in het woon-werkverkeer en omgekeerd, aldus het rapport van de Universiteit.

Reageer op dit artikel