nieuws

Deskundigen-stuurgroep ‘Betuwelijn’ ingesteld

bouwbreed Premium

Minister Maij-Weggen heeft, zoals beloofd, een onafhankelijke stuurgroep van deskundigen ingesteld, die het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de technische haalbaarheid en de risicos van geboorde tunnels ‘volgens de methode Van der Hoorn’ moet gaan begeleiden.

De stuurgroep, die onder leiding zal staan van de voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ir. J.M.H. van Engelshoven, zal zich vooral richten op de voorgestelde uitvoeringswijze van een te boren tunnel voor de Betuwelijn, zoals die in het rapport van de Stichting International System Development & Support ISDS.

Daarnaast worden ook de verwachtingen met betrekking tot de uitvoeringsduur en het kostenniveau, alsmede de bestuurlijke consequenties van het ISDS-concept meegewogen, aldus een mededeling van het ministerie van V en W.

Behalve vooriztter Van Engelshoven, zijn in de stuurgroep benoemd:- prof.ir.J. de Koning, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de TU Delft.

– ir. V.L. Molenaar, raadgevend ingenieur, gespecialiseerd in tunnelbouw.

– prof.dr.ir. G. Scherpbier, oud hoogleraar constructief ontwerpen aan de TU Eindhoven, voorzitter van de ‘denktank’

van de Adviesraad voor Technologie en Bouwbeleid.

– prof.dr.ir.A. Verruijt, hoogleraar Geotechniek aan de TU Delft.

– ing.L. Verstoep, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Boskalis.

De minister zou graag zien dat dze toetsing van het ISDS-rapport en de bevindingen van de stuurgroep, ook waar het de spoorwegexploitatie, de vereiste aansluitingen op het bestaande spoorwegnet en de veiligheidsaspecten betreft, nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer ke worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel