nieuws

Bouw aan woning in Ommeren stilgelegd

bouwbreed Premium

Volgens een uitspraak in kort geding door vice-president mr.A.G. Pos van de rechtbank in Arnhem moet de heer A. van de Wardt te Opheusden als hoofdaannemer de bouwkundige werkzaamheden aan een woning in Ommeren binnen vierentwintig uur staken. Dat op straffe van een dwangsom van f. 10000 per dag.

Om dit vonnis was gevraagd door de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Bouwnijverheid Oost-Nederland (SBAB), die had geconstateerd dat gedaagde werkte aan een woning, die volgens de bouwvergunning f. 150000 exclusief btw zou moeten kosten.

Volgens mr. W.M. Poelman, die namens de SBAB optrad, zou zijn vastgesteld dat betrokkene niet over een vergunning conform de Vestigingswet beschikt om bouwkundige werkzaamheden uit te voeren.

Het verweer van gedaagde als zou hij in onderaanneming werken van aannemer Van Baal uit Andelst vond geen genade bij de vice-president. De betrokkenheid van aannemer Van Baal, die geen personeel in dienst heeft, was nog op geen enkel moment gebleken.

Eerst op de zitting werd dat verklaard.

Bovendien blijken alle afspraken met de ingeschakelde onderannemers door gedaagde te zijn gemaakt.

De hoogte van de dwangsom is volgens mr. Pos duidelijk ingegeven door het feit dat gedaagde in 1988 al eens voor het onbevoegd uitoefenen van het aannemersbedrijf een proces-verbaal heeft gekregen.

De toen opgelegde boete van f. 1000 heeft kennelijk niet voldoende geholpen.

Reageer op dit artikel