nieuws

Aziatische havenpoen raken in stroomversnelling

bouwbreed

De aanleg, renovatie en uitbreiding van havens in Azifor is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt.

De bijbehorende investeringen lopen in de miljarden. De ontwikkelingen betreffen vooral de havens van Singapore, Hong Kong en Kaohsiung.

[Export Voor een deel houden de havenactiviteiten verband met de aanhoudend hoge economische groei van industrielanden als Zuid-Korea, Hong Kong, Taiwan en Singapore. Voor een ander deel hangen ze samen met de structurele economische ontwikkeling van bijvoorbeeld China, Thailand, Maleisifor en Indonesifor.

De Economische Voorlich tingsdienst bracht hierover in de reeks ‘Marktverkenningen’

de publicatie ‘Havenbpoen in Azifor, een stand van zaken per medio 1993’ uit. Het intraAziatische handelsverkeer neemt in het totale goederentransport het sterkst toe en ligt sinds enkele jaren met ruim f. 600 miljard boven het Pacifische goederenverkeer. Iets minder groeit het vervoer van en naar Europa.

De overslaghavens in deze regio tonen grote belangstelling voor nieuwe technologie in zake het afhandelen van goederen, de elektronische controle van goederenstromen en de begeleiding van de scheepvaart.

De commerciforle kansen beperken zich niet tot enkele hoogtechnologische Te ..LE:denken valt bijvoorbeeld ook aan ondernemingen die havens ontwikkelen.

De EVD houdt begin december een studiebijeenkomst in Manilla over de Aziatische havenontwikkelingen. De inschrijving hiervoor sluit begin juli.

Nadere inlichtingen verstrekt de EVD via 070-3797463.

Reageer op dit artikel