nieuws

Aardgasnet in gebied Moerdijk

bouwbreed

Het industriegebied Moerdijk krijgt -gefaseerd- een aardgasnet. Begonnen wordt met aanleg ervan voor de nieuwe ontwikkelingen Seaport, ServicePoint en de Zuidelijke Randstroken. Daarmee is een investering gemoeid van f. 2 miljoen.

Het Industrie- en Havenschap Moerdijk wil die kosten dekken door verhoging van de grondprijs met f. 2 per vierkante meter voor nieuwe uitgiften vanaf Seaport 2.

Afhankelijk van de animo in de reeds ontwikkelde deelgebieden van het industrieterrein kan worden bezien om deze te zijner tijd ook aan te takken.

Dit geldt eveneens voor het Middengebied en de Compartimentenstrook.

Volgens het schap blijkt het ontbreken van een aardgasnet voor kleinschalig gebruik een negatieve factor te worden bij het aantrekken van bedrijven.

Reageer op dit artikel