nieuws

Zorgpoen Flevoland krijgen prioriteit

bouwbreed

Het rijk trekt f. 11,85 miljoen uit voor het verbeteren van voorzieningen in de gezondheidszorg in Flevoland. Bij vier van de zes projecten gaat het om renovatie of nieuwbouw van verpleeghuizen/ziekenhuizen. Staatssecretaris Simons van WVC stelde dit vast in een brief met bouwprioriteiten voor Flevoland.

Deze zes poen zijn verspreid over heel Flevoland.

Nieuwbouw vindt plaats in Almere, Emmeloord en Lelystad.

In Almere gaat het om uitbreiding van de capaciteit van het overigens nog te bouwen ver pleeghuis van de stichting Delta. In Emmeloord komt een vestiging van het Regionaal Instituut Beschermd Wonen Flevoland.

De psychiatrische inrichting Veldwijk in Ermelo krimpt in en krijgt een nieuw te bouwen filiaal in Lelystad. Voor onderhoud en renovatie van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad is eveneens geld gereserveerd.

Op termijn zal ook het verzorgingshuis Buitenhaeghe in Almere een dependance krijgen.

Nog dit jaar zal met de uitvoering van de poen een begin worden gemaakt.

Reageer op dit artikel