nieuws

‘Zonneboilers verdienen sympathie

bouwbreed

De zonneboiler verdient sympathie, ook al heeft men er (nog) geen voordeel van. Maar het milieu wordt er mee gediend. Aldus de Consumentengids, die een uitvoerige test heeft uitgevoerd op deze energiebespaarder.

De overheidssubsidie voor zonneboilers bedraagt f. 600 per m2 tot een oppervlak van 3 m2.

Voor elke m2 meer is de subsidie f. 225.

Sommige gemeenten, provincies en energiebedrijven geven nog aanvullende subsidies, zo weet de Consumentengids te melden.

Voor meer informatie kan men terecht bij Senter Zwolle (voor de overheidssubsidie), Holland Solar (voor overige subsidies en verhuur van zonneboilers) en bij VNI in Zoetermeer als het om installatie gaat.

Reageer op dit artikel