nieuws

Zaanstad kan VINEXtaak niet realiseren

bouwbreed Premium

De gemeente Zaanstad zegt de VINEX-opdracht om tot 2005 5000 woningen te bouwen niet te ke realiseren. Hiervoor krijgt Zaanstad te weinig geld uit het stadsvernieuwingsfonds. Aldus het college van B en W in een reactie op de definitieve verdeelsleutel voor de stadsvernieuwingsgelden zoals die nu door het kabinet is vastgesteld.

Zaanstad blijft in deze verdeelsleutel op een bijdrage van f. 4,25 miljoen per jaar staan.

Dit betekent bijna een halvering van het budget in vergelijking met de huidige verdeling.

Immers, momenteel ontvangt Zaanstad jaarlijks een rijksbijdrage van f. 8 miljoen. “Stadsvernieuwing behoort na het jaar 1997 in Zaanstad daarmee tot de verleden tijd. De f. 4,25 miljoen zijn net toereikend om de verplichtingen te betalen die de stad in de jaren daarvoor is aangegaan” , aldus B en W.

Nadrukkelijk stelt het gemeentebestuur vast dat de VINEX-opgave daarmee ook op losse groeven komt te staan.

Zoals bekend moet Zaanstad volgens de Vierde Nota-extra tussen 1995 en 2005 5000 woningen bouwen. Ongeveer 2000 woningen moeten in het stedelijke gebied worden gebouwd. “Zonder gelden uit het stadsvernieuwingsfonds is die opdracht niet te realiseren.”

De stad zegt zich extra benadeeld te voelen omdat nergens in Nederland zoveel industrie binnen het stedelijk gebied valt te vinden. “Verplaatsing, sanering en bouwen kosten veel meer geld dan in een doorsnee Nederlandse stad. Daarom had Zaanstad gevraagd de factor industriele bebouwing mee te nemen in de verdeelsleutel” , aldus het college. Staatssecretaris Heerma wilde hier echter niets van weten.

Hekelt

Zaanstad hekelt dan ook het feit dat Heerma bereid bleek een uitzondering voor Utrecht te maken. Zoals bekend krijgt de Domstad er in de definitieve verdeelsleutel f. 60 miljoen extra bij. Deze verhoging gaat niet ten koste van de bijdrage aan de overige gemeenten maar moet uit de pot algemene middelen worden betaald.

“Waar de staatssecretaris wel bereid is een uitzondering te maken voor Utrecht, is het onbegrijpelijk dat een dergelijke regeling ook niet voor Zaanstad te treffen valt” , zo merkt het gemeentebestuur van Zaanstad enigszins zuur op.

Reageer op dit artikel