nieuws

Transparante schermen langs fietsroute

bouwbreed Premium

De fietsroute Houten-Nieuwegein-Utrecht wordt een stuk veiliger en aantrekkelijker gemaakt. Dat is de uitkomst van overleg tussen rijk, provincie en betrokken gemeenten. Zij zullen met elkaar een intentieverklaring ondertekenen voor realisering van een zogeheten voorbeeldpo.

Dat behelst maatregelen als wegverlichting, fietswegbewijzering en verbreding van de fietsstrook op de brug over het Merwedekanaal. Daarnaast komen er bij wijze van experiment transparante schermen die de fietsers beschutting bieden tegen lawaai, opspattend water en wind. Tevens is in het project opgenomen de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting Laagravensweg/Houtenseweg.

Reageer op dit artikel