nieuws

Schoonmaak bodem tankstations Nederland succes

bouwbreed

De schoonmaak van verontreinigde bodems onder tankstations in Nederland, die uit dienst worden genomen, is een groot succes. Er hebben zich meer stations voor de enkele jaren geleden ingstelde regeling aangemeld dan aanvankelijk gedacht. Dit deelde B. Viveen van Heidemij Advies in Arnhem mee op het TNO/KfK-congres over bodemverontreiniging, dat deze week in Berlijn wordt gehouden. Uit het verslag dat hij samen met E. Schipper van de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) opstelde, blijkt dat er al ruim 1700 tankstations zijn die voor de SUBAT-regeling in aanmerking willen komen.

De stichting had in eerste instantie gerekend op zon duizend stations. Uiteindelijk, zo verwachten Viveen en Schipper, zullen meer dan tweeduizend tankstations van de regeling gebruik maken. Dat is een derde van de ongeveer 6200 tankstations die Nederland telt. Beide onderzoekers rekenen erop dat de grond onder alle tankstations die willen stoppen in acht jaar tijd schoongemaakt kan worden. Dit zal gebeuren zonder enig faillissement van de pomphouder. Sinds 1 maart van dit jaar moeten de tankstations in Nederland voldoen aan strenge eisen met betrekking tot de bodembescherming, luchtverontreiniging en veiligheid. Een van de te nemen maatregelen is het onderzoek van de bodem.

Als het nodig blijkt, zal het terrein op kosten van de eigenaar worden gesaneerd.In 1990 sloten de Nederlandse oliemaatschappijen een overeenkomst met de regering inzake de schoonmaak van de bodem onder tankstations die uit dienst worden genomen.

Er werd een speciaal fonds opgericht, dat jaarlijks enkele miljarden guldens beloopt en dat wordt beheerd door de SUBAT.

Reageer op dit artikel